קיבוץ רביבים 08-6562511

alon2411 08.06.07

07/06/2007
 

אין להשתמש בחומר מתוך עלון רביבים לצורך פרסום באמצעי התקשורת.

 לקבלת אישור יש להתקשר למזכיר קיבוץ רביבים טל' 08-6562587.


הוצאה אינטרנטית  מנשה לוי

 

הודעה על הוצאת עלון לרשת קוראים המבקשים לקבל הודעה  עם הכנסת עלון

לרשת מתבקשים לשלוח הודעה עם כתובת ה EMAIL  שלהם  לכתובת   ml33@netvision.net.il


מעלון לעלון

דוא"ל של העלון: alon.revivim@gmail.com  העורך: נתאי פרץ

-----------------------------------------------------------------------------------------

בשער – איור של אמנון ברזלי.

דוח ישיבת מזכירות, ארוך אך חשוב: נושאים בוערים. בדו"ח מישיבת המזכירות –

כתב מינוי של ועדת ביקורת, ושינוי באגף תרבות, כולל הצעת רכזת תרבות חדשה,

שפורסת את משנתה על גבי דפים אלו.

רשימתה של חני "על קצה המזלג" הייתה אמורה להופיע בעלון שעבר,

אך נשמטה בגלל טעות מערכתית, ומופיעה השבוע.

אלעד נווה מספר על שותפות הזיתים שנרקמת בימים אלו עם קיבוץ שדה בוקר.

שפר כותב בעקבות תיקון ליל שבועות של און, על שבועות כחג חקלאי.

סיפור בדואי, מאהלי שכנינו שמעבר לוואדי, מביא יחיא פרץ, שמספר גם על ביקור

יוצא דופן של צוות בית הספר ביר הדאג', בבית הספר משאבים.

טיול סיון מביא אחריו שתי תגובות. אחת של בוצי, שהכיר לי לראשונה, לפני שנים,

את "נחל העץ" היפה לפני שנים, ואחת מתוך הבלוג של נדב פרץ.

חגי רזניק עושה עבודה חשובה, ומראיין איש צנוע בשם ניסים ימין על פעילותו למען

הנזקקים.

תודה מיואל מרשק על ההתגייסות למען נפגעי הקסאם, מתכון טעים ממטבחה של סיגל,

מכתב מעמי איילון לחברי הקיבוצים, והודעה על הקמת מועדון מנויים להצגות,

של המועצה האזורית רמת הנגב.  

כל אלו מרכיבים עלון מלא וגדוש, שמציג תמונה של קהילה פעילה, עמלה ותוססת.

                                                                                                                שבת שלום, נתאי

מזל טוב!

לחוגגים יום הולדת השבוע

חנן פליישמן, יום ו' 8.6

בני אוסדון, שבת 9.6

ננסי פרחי, שבת 9.6

דור אפרים, יום א' 10.6

אילאיל שאול, יום א' 10.6

דניאל גרול, יום ב' 11.6

איציק עדן, יום ב' 11.6

אלה יזנברג, יום ה' 14.6

 


לכב' מזכירות קיבוץ רביבים

לפני שבוע, בין קאסם לקאסם, הופיעו ארבעת המופלאים, חברי רביבים,

לפגישות אישיות עם חברי קיבוץ ניר עם הקשישים, בביתם המופגז מעת לעת.

זה לא היה רק אקט של הזדהות, או ביקור של הושטת יד והתמודדות עם מצבי

חרדה, המופיעים באופן טבעי באזור מוכה קסאמים.

היה בזה אומץ לב אישי ואבירות, אשר הביאו לריגוש ולתחושת שותפות של גורל

אחד, כאן במדינה בכלל ובתנועה הקיבוצית בפרט.

על כך תבורכו, שאלו הם חברי קיבוץ רביבים.

תודה לכם,

                                                                                  יואל מרשק, מרכז אגף משימות


דו"ח ישיבת מזכירות מתאריך 31.5.07

 

1. אישור כתב מינוי של ועדת ביקורת והצעה לאיוש הועדה

בהשתתפות: איתן בניה, קרולין סלומון, רננה יסעור


חברת "חשב" נבחרה להקים וללוות את נושא ביקורת הפנים ברביבים. אלחנן ורדי - מנכ"ל החברה, כבר הציג בעבר בפני האסיפה את חברת "חשב" שקמה בשנת 1993. החברה מעסיקה 13 מבקרי פנים ונותנת שירותי ביקורת לכ- 60 קיבוצים ברחבי הארץ. אלחנן תאר באסיפה את דפוסי העבודה של מערך הביקורת, נתן דוגמאות לממצאי ביקורת בתחום המשקי והקהילתי והציג את הערך המוסף של קיום ביקורת ככלי ניהולי.
הובהר שהביקורת הפנימית היא כלי מקצועי, בלתי תלוי, המשרת את הקיבוץ. תכליתה של הביקורת הפנימית היא לסייע להתנהלות הקיבוץ – בתחומי החברה והמשק - תוך שקיפות ציבורית מרבית. במסגרת עבודת המבקר נבדקים תהליכי העבודה הנהוגים על מנת לאתר בעיות וליקויים ולשפר את הטעון שיפור. לצורך כניסה לתהליך הביקורת עלינו לאייש ועדת ביקורת – יו"ר וחברים. מטרת הועדה היא לסייע בהטמעת הביקורת ברביבים והיא החוליה המקשרת בין המבקר החיצוני לבין מוסדות הקיבוץ. הועדה היא זו שתפעיל את המבקר. חשוב להדגיש כי  צוות חיצוני של ביקורת מטעם חברת "חשב" הוא שיבצע את מלאכת הביקורת בפועל.
לאיוש הועדה מוצעים: איתן בניה – יו"ר, קרולין סלומון ורננה יסעור.
מכיוון שמדובר בתחום חדש ברביבים נסעו המועמדים למשרד המבקר, התרשמו ממלאכת הביקורת ולמדו מעט את התחום, לפני הדיון במזכירות.
איתן הציג את רצונו לרכז את הועדה. הוא מתעניין בנושא הביקורת הארגונית ורואה בריכוז הועדה ובהטמעת הנושא ברביבים, אתגר. איתן ציין את החשיבות החברתית שהוא רואה בהקמת גוף ביקורת. הוא הצהיר בברור כי בכוונתו לעבוד עם מוסדות המשק בשיתוף פעולה מלא, מתוך רצון להשיג בסופו של דבר תוצאות שיהוו כלי לשיפור ולהתקדמות.

מצ"ב הצעת כתב מינוי לועדת ביקורת כפי שאושר במזכירות:

 

מבוא

הביקורת הפנימית היא כלי מקצועי ובלתי תלוי, המשרת את הקיבוץ, לרבות כל גורמי הניהול והביצוע בתחומי הכלכלה והחברה. מטרת הביקורת לשמש כלי ניהולי לייעול ולשיפור ההתנהלות של הקיבוץ.

 

1.            מינוי ובחירה

1.1       מרכז הוועדה וחבריה ייבחרו ע"י האסיפה הכללית (בחירתם תהיה בהצבעה ציבורית בפתקים). הוועדה תמנה בין 3 ל -5 חברים - יו"ר ושני חברים לפחות. משך הכהונה של חבר בוועדה יהיה
3 - 4 שנים (רצוי לא להחליף את כל חברי הוועדה במועד אחד).

1.2       יו"ר הוועדה לא יוכל לשמש בכל תפקיד נבחר בקיבוץ. חברי הוועדה לא יוכלו לשמש בתפקיד מרכזי ברביבים: מזכיר, מרש"ק, מנהל מש"א, מרכז משק וגזבר. הם יוכלו לשמש כמרכזי ענפים ופעילויות אך יאלצו להשעות את חברותם כאשר הם מבוקרים.

1.3       החלפת היו"ר או חבר בוועדה, תיעשה בדרך המקובלת בקיבוץ.

2.            תפקידי ועדת ביקורת

2.1       הוועדה תמליץ למזכירות ולאסיפה על המשך עבודתו של המבקר או על הפסקתה במידת הצורך.

2.2       חברים יוכלו לפנות בכתב, בציון שמם, ליו"ר הוועדה בעניינים הנוגעים למערכות החברתיות והכלכליות בקיבוץ ואשר מצריכים לדעתם בדיקה של המבקר. הוועדה תעביר את החלטתה לגבי הטיפול בפנייה.

2.3       הוועדה תקבע את נושאי הביקורת שייבדקו במהלך השנה ואת סדר העדיפויות והתקציב. התכנית תובא לאישור האסיפה, לאחר אישור מקדים במזכירות.

2.4       הוועדה תקבל את טיוטת דו"ח המבקר ותעביר למבוקרים.

2.5       הוועדה תקבל את תגובת המבוקר/ים, תדון בממצאים ובהמלצות ותחליט על היקף הפרסום ותפוצתו של הדו"ח. אם החליטה לא לפרסם, תדווח לאסיפה.בחירת המבקר וכפיפותו

2.6       המבקר כפוף לוועדת הביקורת.

2.7       המבקר לא יהיה חבר בקיבוץ, חבר לשעבר, או קרוב משפחה של חבר קיבוץ, ולא יהיה קשור כלכלית במישרין או בעקיפין לקיבוץ, לחבריו, ולעסקיו הכלכליים.

2.8       האסיפה הכללית רשאית להפסיק את עבודתו של המבקר לפני תום כהונתו. תינתן למבקר זכות להשמיע את עמדתו בפניה לפני ההחלטה.

3.            משימות המבקר

3.1       המבקר, הינו הזרוע המקצועית המוסמכת של ועדת הביקורת, רק הוא מבצע את הביקורת בפועל.

3.2       המבקר יבדוק את: תהליכי קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות, ביצוע ההחלטות וקביעת המדיניות תוך שמירה על החוק, נוהל תקין, יעילות, טוהר מידות ושוויון בפני הכל, ניהול תקין של נכסי הקיבוץ והתחייבויותיו, אמינות הדיווח והרישום.

4.            דרכי פעולה של המבקר

4.1       תקציב הביקורת ייקבע בהתאם לתקציב הקהילה ולתוכנית המשק.

4.2       למבקר תהיה גישה לכל חומר שהוא יחשב כנחוץ לצורך הביקורת.

4.3       על המבקר וחברי הוועדה חלה חובת סודיות, במהלך ה�

חסר רכיב