קיבוץ רביבים 08-6562511

עלון 2573

08/09/2010
עלונים

מעלון לעלון

דוא"ל של העלון: alon.revivim@gmail.com העורך: מאירקה לוין

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

חברתנו דינה יסעור

איננה

עם המשפחה אבל כל בית רביבים

 הפעם לא רק מעלון לעלון, אלא גם משנה לשנה.

את השער ציירה, ברוב כישרון, מורן כהן.

העלון הבא ייצא בערב יום כיפור כרביבון. אחריו עלון חג סוכות, בערב החג.

שנה טובה וחג שמח, מאירקה

 

מזל טוב לחוגגים יום הולדת

מזל טוב לחוגגים יום הולדת

עד סוכות תשע"א

עטרה לבר 8.9

גדי גרין 8.9

סיגל רם 10.9

רועי רם 12.9

ולה אופנגנדן 13.9

דניאל סנד 14.9

דותן אטקינס 15.9

דוד חזקיהו 15.9

אברום נאמן 18.9

ניסים ימין 19.9

מזל טוב

ליהודה שאולסקי

שפע ברכות ומזל טוב

להולדת הנכד

בן לאבישג ושלומי

נר זיכרון לחודש תשרי

יוסי שחם, חבר גרעין לנגב י"ב - נפל במלחמת ההתשה בסואץ, ב' בתשרי תש"ל, 1969

שלמה קמחי (אבא של יעקב קמחי) - נפטר, ג' בתשרי תש"ן, 1989

בילו אילון - חבר הכשרת מעוז א', נפל בחירבת מחאז, ד' בתשרי תש"ט, 1948

שרה כץ נפטרה י"ד בתשרי תש"ע, 2009

שי שביט - נפל במלחמת יום הכיפורים, בדרך לחווה הסינית, כ' בתשרי תשל"ד, 1973

מיכאל ויימרס - נפל בפעולת חיל האוויר בנגב, כ"ב בתשרי תש"ט, 1948

יהודית חמדי - חברת גרעין לנגב א', נספתה בתאונת דרכים, תשרי תשי"ז, 1956

יוסף לב (אבא של עמוס לב ז"ל) - נפטר, כ"ט בתשרי תש"ן, 1989

מתוך"אור זרוע" כוונת-התקיעות

פעם אחת ציווה הבעל-שם-טוב, זכרונו לברכה, לרבי זאב קיצס, זכרונו לברכה, שילמד כוונות התקיעות כי הוא יהיה התוקע בראש השנה הקרוב.

וילמד רבי זאב את הכוונות ויכתבן על נייר להביט בהן בעת התקיעה וישם את הנייר בחיקו. אך בבואו לסדר התקיעות החל לחפש את הנייר אנה ואנה ולא ידע מה לכוון ולא ידע איך לכוון וירע לו מאד ויבק בכי תמרורים. בלב נשבר סידר את התקיעות ללא הכוונות אלא בליבו השבור.

אחר זה אומר לו הבעש"ט: "סדר התקיעות חשוב כדי לפתוח את שערי השמים. לכל שער תקיעה משלו, אך לב שבור פותח את כל השערים בהיכלו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא".

בלוני המשאלות

בלוני המשאלות

חברת הילדים מזמינה את החברים לטקס הפרחת בלונים עם משאלות וברכות.

האירוע יתקיים ביום רביעי

בשעה 10:00 במגרש הכדורגל

"יפה שנה אחת קודם"

צרור ברכות לשנה החדשה שלא מוצאים באינטרנט, במייל, בפייסבוק ב-SMS - אלא באה ישירות מהלב:

שנת ישרים

שנה תמימה

שנה קלה

שנה יפה

בשנה טובה

שנת שבתון (לגימלאים החדשים)

שנה עריבה

שנה מעוברת (למגדילי המשפחה)

סוף שנה במחשבה תחילה

טובה שנה אחת בחוץ משנתיים בפנים (לפוליטיקאים).

שנים טובות

חסר רכיב