קיבוץ רביבים 08-6562511

עלון 2549

12/03/2010
 
 

עלון רביבים 2549, כ"ו באדר תש"ע, 12.3.2010


קדמון הוא כוח הספרים ואין בהם חובק ידיים

אחים המה לסתתים, לשלושת בני האל:

לחליפות הקור וחום, לגאון הרוח ולמים,

לפסלי פניה של תבל.


ישמור האל את הגולים לחיי עד ולחיי חלד

ישמור מטחב ומעש ומנקמת כובש.

ישמור אותם האלוהים מאוילים ומאיולת

ומחכמת הכסיל כמו מאש.


קטע מתוך פרק "הספרים" מ"שיר עשרה אחים" מאת נתן אלתרמן

אירוס הנגב
עלון 2159
ברכות
העבודה היא כיף, אוהבים מאוד לעבוד פה!
חסר רכיב