קיבוץ רביבים 08-6562511

takkanon

22/06/2007
אבלות
קיבוץ רביבים - נוהגי אבלות
מעודכן - ספטמבר 2003

א. משך האבל וביטוייו

1. האבל יימשך יומיים מיום הפטירה. בימי האבל לא תערכנה מסיבות ולא תתקיים כל פעילות בידור אחרת, למעט המקרים הנזכרים להלן (סעיף 3 ואילך).

במידה שהקבורה נדחית ביומיים או יותר מיום הפטירה - יהיו יום הפטירה ויום הקבורה ימי האבל.

2. בימי האבל, יבוטלו הפעולות החברתיות והתרבותיות בקיבוץ, אך ניתן לפתוח את המועדון לחבר.(ללא מוסיקה).

3. אבל אינו מבטל אירועים אזוריים (באולם התרבות וחוגים אזוריים).

4. אבל אינו דוחה חגים ומועדים. אבל דוחה למועד מאוחר יותר חגים פנימיים של הקיבוץ (חג המשק, פורים).

5. אבל אינו דוחה חגיגת בר-מצווה. בשל האבל יהיה צורך לדון בפרטי החג יחד  עם הנוגעים בדבר.

6. אבל אינו דוחה חתונה. עם זאת יוסכם עם בעלי השמחה והמשפחה האבלה על אופי ומיקום החתונה.

7. לוח המודעות האלקטרוני יושבת ביום הפטירה, למעט מודעת האבל.


ב. קבורת נפטרים שאינם חברים

1. קבורת נפטרים שאינם חברים, בבית העלמין של רביבים - כרוכה בתשלום. (תחשיב נמצא בתיק הנצחה)

2. אין מנהגי האבל המקובלים עלינו חלים על פטירת אדם מבחוץ, אשר הובא למנוחות  בבית-העלמין של הקיבוץ.


ג. אזכרה והנצחה

1. פינת זיכרון מוקדשת לנופלים ולנפטרים, תוצג ביום הכיפורים - באחריות חוליית יום כיפור.

2. בארכיון, בתיק האישי, ירוכז ויישמר חומר על חייו של הנפטר, דברים שכתב או אמר, והם נרשמו וכדומה; וכן תמונתו בגודל המקובל באזכרה.

3. פניות להנצחת נפטרים - יידונו בוועדת הנצחה ויאושרו במזכירות.האחראים להפעלת התקנון הם המזכיר ומרכז ועדת הנצחה.

בריאות
תוכן הענינים


נושא דף
פתיחה 2
תרופות 3
חיסונים 3
רפואת נשים 4
טיפול בIVF לילד שלישי 5
יעוץ רפואי נוסף 5
טיפול בחולים החיים בגפם 5
ציוד ואביזרים רפואיים 6
אשפוז 7
נסיעות בריאות 8
שכפול צילומים לצורך רפואי 8
טיפול שיניים 9-13
משקפיים 14-15
רפואה משלימה 16
גמילה מעישון 16
דיאטות 17
תוספי מזון ותזונה 17
ביטחון ושר"פ לקהילה 17
בטוח משלים לקיבוץ 18
חסר רכיב