קיבוץ רביבים 08-6562511

alon2444

25/01/2008
 
אין להשתמש בחומר מתוך עלון רביבים לצורך פרסום באמצעי התקשורת.

 לקבלת אישור יש להתקשר למזכיר קיבוץ רביבים טל' 08-6562587.

הוצאה אינטרנטית  מנשה לוי

הודעה על הוצאת עלון לרשת קוראים המבקשים לקבל הודעה  עם הכנסת עלון

לרשת מתבקשים לשלוח הודעה עם כתובת ה EMAIL  שלהם  לכתובת   ml33@netvision.net.il

 מעלון לעלון

דוא"ל של העלון: alon.revivim@gmail.com  העורך: נתאי פרץ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


השבוע התחלף הקור האיום, שליווה אותנו בשבוע שעבר, בקור חורפי קונבנציונאלי, מלווה בגשמים, שגם אם החקלאות כבר מזמן לא בונה עליהם, עוזרים לנקות את האוויר ולהרים את המוראל.

בשער העלון הזמנה לערב ט"ו בשבט, שמארגן גרעין צוותא. ציירה דקלה, חברת הגרעין.  רחל ס. מעדכנת מן הנעשה בנוי באזור בית העלמין, שקיבל חיזוק וסיוע. מהמזכירות מגיע דיווח על הצעת לשינוי בנוהל להסדרת עניין הרכבים מהעבודה, והצעת בת שבע שוורץ לריכוז וועדת השכלה. צוות חומש מדווח על פעילותו. דגן קרן מעדכן  על סופשבוע מעניין שהיה בנעורים. מהמצפה מספרים על התפתחויות מפתיעות באתר. אייל רפאלי מעדכן מהמו-בר, וגיצי בעניין חיובי יס. אלה יזנברג, לעומת זאת, פונה למכנה המשותף ולאו דווקא הנמוך... צוות סביבה הנמרץ, מדווח על פגישה עם נציגי חברת "אמניר", בעניין מיחזור נייר, ומביא לנו כללים למיחזור נכון למתחילים ולמתקדמים. מהמרפאה שתי הודעות, תודות באיחור, למארגני מסיבת ראש השנה האזרחי. טוב שנמסרו לפני המסיבה של השנה הבאה... את העלון אנחנו נועלים עם מתכון טעים, ממטבחה של סיגל, וחמור שאף אחד לא מרשה לעצמו לפספס...

                                          שבת שלום, נתאי פרץ                                                                                                                                  


 

מזל טוב!

לחוגגים יום הולדת

חמי ברזלי, יום ו' 25.1

אלי לופו, שבת 26.1

שלוה כהן, יום א' 27.1

פלג שלו, יום א' 27.1

יעל דרורי, יום ג' 29.1

ניצה לבבי, יום ג' 29.1

אלעד נוה, יום ה' 31.1

יפעה עפרון, יום ה' 31.1

 

 

הערב, ליל שבת 25.1.08, בשעה 20.45, 

בחדר האוכל

 

כולם מוזמנים לערב ט"ו בשבט ייחודי, שמארגן גרעין "צוותא".

בתכנית:

  • סדר ט"ו בשבט
  • שניצל בורשט
  • כיבוד ועוד

 

חברים מתבקשים לסיים את הארוחה עד 20.00,

על מנת לאפשר את הכנת המקום למסיבה.

 

נטיעות

יתקיימו השבת 26.1.08, בשעה 10.00

ניטע עצי נוי, בשטח היענים הישן, שליד הפרדס.

הסעות: בשעה 09.45 יצא טרקטור עם עגלה - מהכיכר .

בנוסף, ייצא רכב ממגרש המרפאה, בשעה 09.45, שמיועד להסעת החברים

המבוגרים בלבד.במידת הצורך, הרכב ישוב לאסוף עוד חברים מבוגרים.

ניתן להגיע למקום באופן עצמאי.

במקום יתקיימו נטיעות, יוגש כיבוד קל ותהיה הפעלה לילדים (פיתות, טבון וכו').

 

 

לקראת ט"ו בשבט

בתשרי התחלנו שיקום של אזור בית העלמין. השטח סבל, לאורך זמן, מחוסר מים.

לקראת ט"ו בשבט, נעשתה עבודת שיקום גדולה. עכשיו השטח ירוק ומחייך

לכבוד חג הנטיעות.

בחודשים אלה עובד איתנו שרל, ממושב כמהין, שעיסוקו בגינון ברמת הנגב.

הצוות עובד מתוך שותפות והדדיות –

                                                                                              שרל, שלומית ורחל

דו"ח ישיבת מזכירות מתאריך 17.1.08

 

 

 

1. הצעה לשינוי בנוהל "הסדרת השימוש בכלי רכב צמודים לחברים"

בהשתתפות : פיני לחמן – מרכז ו. רכב

 

בהתאם לנוהל "הסדרת השימוש בכלי רכב צמודים לחברים", שהתקבל באסיפה ב -2004, על חברים בעלי רכב צמוד לרשום את נסיעותיהם הפרטיות. שיטת הרישום שנקבעה, אינה מוכיחה את עצמה ואיננה יעילה: מצד אחד, היא מובילה להתחשבנות בעייתית עם החברים בעלי הרכב הצמוד ומצד שני - אינה מקטינה את אי-השוויון בשימוש בכלי הרכב (זמינות +עלויות) בין חברים המשתמשים בצי הרכב הכללי לבין בעלי הרכב הצמוד. 

בעבר המזכירות התחייבה לדון בנושא ולגבש הצעה שהיא גם פרקטית וגם הגונה כלפי עובדי החוץ המחזיקים רכב לצורך עבודתם.

 

להלן נוסח ההצעה:

 

א. הגדרה של כלי הרכב הרלוונטיים:

    רכב צמוד הינו רכב הניתן לחבר באופן קבוע לצורך עבודתו.

ב. הרציונאל והמטרות:

    - הקטנת אי השוויון בשימוש בכלי הרכב.

    - הגדלת תקציב הנסיעות לחברים שאינם מחזיקים ברכב צמוד ובמקביל 

       מציאת פתרון שקול כ11לפי אלו שמחזיקים רכב כזה לצורך עבודתם.

21  - קביעת מדיניות שניתנת ליישום.

ג. השיטה המוצעת:

o       מרכיב הנסיעות בתקציב האישי לכל חברי רביבים יוכפל (עד היום קיבל חבר רביבים תקציב שנתי של 804 ש"ח השקול ל - 1300 ק"מ, מעתה יקבל חבר תקציב נסיעות שנתי של 1600 ש"ח השקול ל- 2600 ק"מ).

o       חברים המחזיקים רכב צמוד לצורך עבודתם - יגרע מרכיב זה מתקציבם.

o       במשפחה שלפחות אחד מבני הזוג מחזיק רכב צמוד לצורך עבודתו, יגרע סכום זה עבור שני בני הזוג (בהנחה ששני בני הזוג משתמשים ברכב לנסיעות פרטיות).

o       על-מנת שהגריעה תהיה הגונה ככל שניתן, אם תשתמש המשפחה בצי הרכב של הקיבוץ – היא תזוכה בתקציבה במלוא הסכום בה השתמשה  עד לסכום תקציב נסיעות יחיד וזאת על פי שימוש בפועל.

 הערה:

   - הסדר תנאי השימוש ברכב, לצורכי עבודה, שהוא בבעלות מלאה או חלקית של

        רביבים, יחייב אישור מקדים של המזכירות ומרכז המשק.

 

           סוכם:

חברי המזכירות אישרו את ההצעה פה-אחד. ההסדר יתחיל אחרי דיון ואישור ההצעה באסיפה ובהתאם לאישור תקציב הקהילה לשנת 2008.

 

2. הצעת מש"א לבחירת בת-שבע שוורץ לריכוז ועדת השכלה

 

   רינה גלילי הציגה את הצעת משאבי-אנוש לבחור את בת שבע שוורץ לריכוז ועדת השכלה.
  לבת שבע, אחות במקצועה ובעלת תואר שני, יש ניסיון רב בניהול

חסר רכיב