קיבוץ רביבים 08-6562511

התראת שטפונות

25/03/2017
הודעת חרום 
 תאריך: 
 יש שטפונות בנחלי הנגב.
 שטפונות ידועים:
 א.
 מומלץ לא לעבור במעברי נחל 
 מוצפים.
 נא לעדכן את צח"י לגבי כל 
 בעיה / התרחשות.
חסר רכיב