קיבוץ רביבים 08-6562511

סיוע לאוקראינה

10/03/2022
התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי הצטרפו ליוזמת הסוכנות היהודית לסייע בציוד לפליטים מאוקראינה.
למעלה ממאה קיבוצים התגייסו למשימה הלאומית לסייע לפליטים האוקראינים ואספו ציוד שמרוכז בימים אלו וייצא
למחנות המעבר ומחנות הפליטים.
קיבוץ רביבים שלח כ-25 קרטונים עם ביגוד, שמיכות ומוצרי היגיינה.
כה לחיברכת הסוכנות לפעילות הקיבוצים

ברכת הסוכנות לפעילות הקיבוצים

חסר רכיב