קיבוץ רביבים 08-6562511

בינוי קהילה

11/12/2021
בינוי קהילה (כאן יהיו קישורים ו/או חומר כתוב בנושא)
1. מבנה ארגוני
2. השלטון הדו-רובדי
3. ניהול ותפעול וועדות
4. אגש"ח, אגודה קהילתית ווועד מקומי
חסר רכיב