קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

אוטובוסים

מרביבים לבאר-שבע קו 45 - ימים א' עד ה':
6.55,  9:05,  11:15,  13:10,  15:05, 17:05 (נכנס למועצה)
18:45 (עד משאבי שדה ), 21:35 (מגיע מאשלים)
שישי: 6:55, 10:05, 13:10, שבת: 17:05
מבאר-שבע לרביבים קו 45 - ימים א' עד ה'
6:00, 10:20, 12:15, 14:00, 16:00, 18:00
19:00 מבאר-שבע למשאבי שדה קו 64
          ממשאבי שדה קו 045 יוצא בשעה 19:40.
20:15 - שעת יציאה מאוניברסיטה
שישי: 6:00, 12:20, 15:16 שבת: 21:30
חסר רכיב