קיבוץ רביבים 08-6562511

מזג אוויר חריג

01/02/2016

 הודעת חרום 
 תאריך: 
 צפוי מזג אוויר חריג - גשמים / שטפונות.
 יש סיכוי להפסקות חשמל ונפילת עצים.
 הגנרטורים מוכנים למצב זה.
 נא לשמור על חום הגוף.
 נא לעדכן את צח"י לגבי כל 
 בעיה / התרחשות.

חסר רכיב