קיבוץ רביבים 08-6562511

מזל טוב לאורלי ואהודחסר רכיב