קיבוץ רביבים 08-6562511

ארוע פח"ע

25/03/2017
הודעת חרום 
 תאריך: 
 חדירת מחבלים / מחבלים ביישוב.
 היישוב סגור.
 נא להישאר בבתים, להגיף תריסים,
 לנעול בתים ולהישאר בחדר נעול.
 נא לדווח מיקום במערכת.
 נא לעדכן את צח"י לגבי כל 
 בעיה / התרחשות.
חסר רכיב