קיבוץ רביבים 08-6562511

העדרות

25/03/2017
הודעת חרום 
 תאריך: 
 א נעדר.
 קשר אחרון אתו היה ביום בשעה 
 במקום.
 כל היודע פרטים עדכניים לגביו,
 מתבקש לעדכן את צח"י במזכירות.
 
חסר רכיב