קיבוץ רביבים 08-6562511

קרקעות ושיוך דירות

11/12/2021
קרקעות ושיוך דירות (כאן יהיו קישורים ו/או חומר כתוב בנושא)
1. רמ"י
2. חלופות שיוך
3. היתרי בניה
4. משבצת ונחלות
5. קרקע זמנית
6. שימושים בשטח המחנה (וועדת רפלד)

חסר רכיב