קיבוץ רביבים 08-6562511

אולפן רביבים

19/02/2017
ראשיתו של האולפן ב-1960 כשלימדנו עברית את חברי הכשרת דרור א מארה"ב.
כאולפן עבודה של הסוכנות הוכרנו בשנת 1968 עם בואם של המתנדבים לאחר מלחמת ששת הימים.
עד שנות התשעים היו רוב התלמידים תיירים ורק מיעוטם עולים חדשים. משנות התשעים היה מחזור 
אולפן אחד בשנה מאוכלס בעולים מחבר העמים (חלקם משתתפי התוכנית "בית ראשון במולדת"), 
ובמחזור השני למדו בני נוער מתכנית "עוצמה". חניכי "עוצמה" נבחרו ע"י קהילות ארה"ב להיות 
מנהיגי העתיד שלהם והגיעו לשנה בארץ שכללה את אולפן רביבים. באולפנים השתתפו גם בוגרי 
תנועה מדרום אמריקה. 
מאמצע 1999 הוחלפה תכנית עוצמה בתכנית סל"ה - סטודנטים לפני הורים. בתכנית זו הגיעו 
בני 17 שלא עבדו בקיבוץ אלא למדו כל ימות השבוע כולל תגבורים ע"י מוסדות חיצוניים. תכנית זו  
הופסקה לאחר שלושה מחזורים, עם גבור האינתיפאדה.
מראשית שנות האלפיים, עם החלשות העליה מחבר העמים, החלו ללמוד באולפן חברי תנועות 
נוער מדרום אמריקה, אוסטרליה וניו-זלנד. קבוצות אלה מגיעות לשנת שהות בארץ במסגרתה למדו 
אצלנו מספר חודשים.

השנהמרכז האולפן
השנהמרכז האולפן
1968-9יוסי אורלובסקי
1979דייב איטסקו
1970רפי עמידן
1979-81בארי סלומון
1971-2מניה גרין
1982-89שייע לבבי
1972-3אלי ישראלי
1990מיכה גושן
1974-5שייע לבבי
1991-94רותי יוגב
1976ויקטור פריאל
1994-97יעל צחור
1977-8קרולין סלומון
1997-2012עפרה אטקינס

גבי קוה היתה מטפלת האולפן והמתנדבים בשנים 2003-1971 למעט 1980, 1988.
החל משנת 2003 היה ג'ון גולדמן (גולדי) המטפל של האולפן והמתנדבים.


חברות נוער והכשרות צעירות

התחלההשםמספרשנת סיוםמדריכים ומטפלות
     
חברת נוער1951צאלים 1.1953גאולה וסרמן, רות כשר, מינה עשת, ישראל זוסמן.
7.1953רותם359.1957זכריה רחבי, אהרן נוה, לאה רוט, עדינה הורביץ  חנה ישראלי, טובה בריק, מרים שרף

הכשרה צעירה


11.1976התקווה2410.1979יעקב יוגב, עינת גרינצוויג, לאה ברגמן, איתן בניה.
12.1984ברוש242.1987שאול נבו, מוטי שלו, זיוה יודפת, ברוריה טאובה.
9.1990נופר196.1996יחיא פרץ, אילה עפרון, קורין ברגמן, יעלה לב
חסר רכיב