קיבוץ רביבים 08-6562511

מספר הילדים ברביבים לאורך השנים

19/02/2017

השנה
מס' ילדים
1964155מקור הנתונים:
1965161
1966166אין נתונים לשנים קודמות ל-1964
1967163עלוני ראש השנה - ספטמבר בכל שנה.
19681671980-6 הנתונים מהמאזן של סוף השנה
1969178היות שעורך העלון לא פרסם סיכומים.
1970183
1971188הנתונים הם מספר הילדים במערכת החינוך.
1972196לכן כוללים את ילדי התושבים.
1973208
ממוצע לעשור177
1974204
1975210
1976204
1977203
1978
1979198
1980207
1981בשנים אלו היתה חברת נוער - זו אינה נכללת.
1982199
1983206
ממוצע לעשור204
1984203
1985197
1986212
1987203
1988217
1989213
1990208במקום בלבדילדי משק בלבד (ללא תושבים)
1991216ללא שנת חופשרביביםרתמיםס"ה
1992226199221414214
1993226199321124211
ממוצע לעשור212199420819208
199521124211
19942221996207 207
1995225199720615221
1996225199819317210
1997236199918817205
1998227200018218200
1999236200117821199
2000222200216822190
2001221200316422186
2002221    
2003215ממוצע לעשור19119185
ממוצע לעשור225
מצבת הילדים לראש השנה 01/07/2008
שנהרביביםרתמיםילדי חוץס"ה
2008  30188
2007  26198
2006  22190ילדי חוץ
2005  24200תושבים
2004  24209בית ראשוןכולל ת' ברתמים
20031642229215מהסביבה
20021682237227
20011782122221
20001821822222
19991881731236
19981931717227
19972061515236
1996207 18225
1995211 14225
1994208 14222
חסר רכיב