קיבוץ רביבים 08-6562511

עדכונים בנושא היערכות הקורונה נכון ל 12.4.2020

12/03/2020

לחברי ותושבי רביבים שלום,

בטיפול בקורונה עלינו לפעול לפי ההנחיות של משרד הבריאות, אנו נמצאים בקשר שוטף והדוק עם המשרד, תוך דגש על אורח החיים הקיבוצי. אנו מנסים לשמור על חברי ותושבי רביבים מהידבקות, גם מבחינה בריאותית וגם על מנת למנוע את הגדרת הקיבוץ ע"י המדינה כאזור הידבקות, מה שעלול לשבש את שגרת החיים בקהילה ולגרום לנזק משמעותי בענפי המשק והתאגידים. השמירה על כך היא באחריות כל אחד מאיתנו ואנו מבקשים את שיתוף הפעולה של כולם בביצוע כל ההנחיות.

הודעות ועדכונים מועברים בכל אמצעי התקשורת של רביבים בהתאם לעדכונים ולשינויים, נוסף על כך  ניתן להתעדכן בכל רגע באתר הקיבוץ!

עדכון יומי מצוות חוסן ישובי 12.4

לצאת מהבלבול לתקופת הקורונה מעודכן ל 10.4

תודה רבה על שיתוף הפעולה.

                            שנהיה בריאים,

 צוות חוסן יישובי- קיבוץ רביבים

חסר רכיב