קיבוץ רביבים 08-6562511

ארוע שריפה

01/02/2016

 הודעת חרום 
 תאריך: 
 מתרחש כעת ארוע שריפה ב
 יש להתרחק מהמקום ולא לטפל לבד.
 צוותי החרום מטפלים בארוע.
 אספקת החשמל לאזור הופסקה.
 נא לעדכן את צח"י במזכירות לגבי כל 
 בעיה / התרחשות.

חסר רכיב