קיבוץ רביבים 08-6562511

alon 2555

23/04/2010
 
אין להשתמש בחומר מתוך עלון רביבים לצורך פרסום באמצעי התקשורת.

 לקבלת אישור יש להתקשר למזכיר קיבוץ רביבים טל' 08-6562587.

 

עלון קיבוץ רביבים

2555

23.04.2010

עלון לעלון
בשולי החג - תודות
תגובה
דוחות מישיבות מזכירות רחבה /מצומצמת
הבטחתם עלים של זית
100 שנות התישבות לאורך גבולות הארץ
רסיסי רביב רבל – מאירקה לוין
"ירוק בהיר"
על בתי הספר "נופי הבשור" ו"אשל הנשיא" - עזרא צחור
עיתונות צהובה??
הוצאה אינטרנטית  מנשה לוי

הודעה על הוצאת עלון לרשת קוראים המבקשים לקבל הודעה  עם הכנסת עלון

לרשת מתבקשים לשלוח הודעה עם כתובת ה EMAIL  שלהם  לכתובת   ml33@netvision.net.ilעלון לעלון

דוא"ל של העלון: alon.revivim@gmail.com  העורך הזמני: מאירקה לוי

חסר רכיב