קיבוץ רביבים 08-6562511

עלון רביבים מס' 2210 16.3.2003

01/08/2004
Powered by Webaxy - Effect Systems - Intranet software solutions; organization and business web sites Powered by Webaxy - Effect Systems - Intranet software solutions; organization and business web sites Powered by Webaxy - Effect Systems - Intranet software solutions; organization and business web sites Powered by Webaxy - Effect Systems - Intranet software solutions; organization and business web sites Powered by Webaxy - Effect Systems - Intranet software solutions; organization and business web sites
מעלון לעלון מספר 2210
 בשנת 1981 פורסם ספרם של ינקה ואלכסנדר סנד "כבר ארץ נושבת". זהו ספרם החמישי, מעין ספר אמצע, מתוך תשעה ספרים שנכתבו עד עכשיו. ספרם העשירי נמצא עתה בכתיבה. לפני שבוע הגיע מצרפת עותק של הספר בתרגום לצרפתית. זוהי הפעם הראשונה שספר שלהם מתורגם לשפה זו. לפני כן תורגם ספרם "אדמה ללא צל" לפורטוגזית ויידיש וכן, למיטב ידיעתם של המחברים, גם לרוסית (בשפה זו לא ניתן להשיגו). "כבר ארץ נושבת" ו"נקרא לו ליאון" תורגמו לאנגלית אך טרם ראו אור בדפוס. בשער העלון – צילום עטיפת הספר. ינקה תרגמה עבורנו את הכתוב בגב הספר.
 אהוד שביט כותב, לאחר שביקר בתערוכה של פולין ברסלר "בתוך הבקבוק".
 ערן ארז מתייחס לגניבת הסוסים, עליה דיווח בשבוע שעבר אריק יצחקי. לאנשי האורווה זו לא סתם עוד גניבה, אלא סיפור עצוב ומשמעויותיו הן הרבה מעבר לנזק הכספי.
 החיות מפינת החי החלו לעבור לחי-נגב. לא ירחק היום שפינת החי תתרוקן מיושביה וייסגר סיפור של כ – 38 שנות קיומו של המקום הזה. נפגשתי עם בוצי, שעובד וחי את המקום הזה כבר 15 שנה ושמעתי ממנו. על כל זאת - בכתבה המובאת בעלון.
 נושא האלימות בנוער בכלל ובבית ספר "אשל הנשיא" מטריד רבים מההורים שלנו. לזכותו של "אשל הנשיא" יאמר שנעשתה שם פעולה נמרצת לבער את התופעה. בעזרת הדפים למורים אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הנעשה בנושא הנדון.

שבת שלום,
ויקסי

למינה ושמוליק עשת
ולכל המשפחה
מזל טוב לנשואי הנכדה
רעות עם עוז
בת לאסנת ואלישע
חסר רכיב