קיבוץ רביבים 08-6562511

בשלולית במשאבים 230715

חסר רכיב