קיבוץ רביבים 08-6562511

טכס חנוכת שכונת הקרווילות ברביבים 0615

חסר רכיב