קיבוץ רביבים 08-6562511

עלון 2414

29/06/2007
 

עלון קיבוץ רביבים
עלון מס'  2414

 תאריך   29/06/07

רביבון תאריך 29.06.07 מס 2414
עלון כקובץPDF
עלון כקובץ WORD
הבית המאושר

ר ב י ב ו ן

-------------------------------------------------------------------

עלון רביבים 2414, י"ג בתמוז תשס"ז, 29.6.07

 

 עורך : עדין

מזל טוב

לפאולה דה-מלאך

להולדת הנין

נכד ליובל

 

ברכות לבביות לכל המשפחה

 

 

 

מעלון לעלון

דוא"ל של העלון: alon.revivim@gmail.com  העורך: עדין קוה

----------------------------------------------------------------------

השבוע אני מחליף את העורך הקבוע. כפי שפורסם בעלון הקודם אוציא "מתכונת מצומצמת" לכן העליתי מהאוב את השם "רביבון" (בעבר קוד לפרסום פנימי) על מנת להוריד ציפיות. לא יזמתי, רק ערכתי את מה שהגיע מעצמו. בדוח המזכירות דיווח על נושאי שיכון. מאירקה ראיין את תמיר אמר, החשב של רבל שמגיע אלינו מדי בוקר מלהבים. תמיר מוסר על מאחורי הקלעים של ההנפקה. בוצי מספר למי שסובל מהינשופים שהם בעצם מועילים ואוכלים מכרסמים. ענף אחזקה מצטרף לפעילויות שעוברות לחמישה ימי עבודה. אלה יזנברג כתבה פואמה לתח"פ – תקציב חד-פעמי-נוסף שיאושר מן הסתם באסיפה מחר. פנינה, כנראה במדורה האחרון, מסכמת ונפרדת. הודעות ו"חמור" סוגרים את הרביבון.

בשבוע הבא העלון יופיע חגיגי יותר ויוקדש בעיקרו לבר-מצווה של כיתת דובדבן. השבוע עמד בסימן מזג האוויר. כולם דברו עליו, סבלו ממנו ועשו השוואות עם שאר חלקי הארץ. במילה אחת: סוף סוף אפשר ליהנות ממקלחת קרה ללא תוספת מים חמים. האם היה קשה מאד? אני לפחות לא ויתרתי על אף יום צעידה, אחת העברתי ללילה ונהניתי מריחו החריף של השמן שמתפשט מהזיתים של העונה הבאה.  (עק.) 

 


                                                                                   

 

דו"ח ישיבת מזכירות מתאריך 21.6.07

 

1. הצעה לחלוקת תקציב נוסף חד פעמי מתקציב הקהילה

    לאור תחזית סיכום שנת 2006 ולאור עודף מקורות על שימושים בסיכום תקציב הקהילה של 2006,

    מוצע לחלק     תח"פ בסך 2 מיליון ש"ח, על פי תקנון התח"פ שהתקבל בהצבעה בפתקים. בהמשך

   תקיים המזכירות דיון נוסף על השימוש בדיבדנדים מרבל ומתנובה וממקורות נוספים, אם יהיו.

    סוכם :

    המזכירות אישרה פה-אחד לחלק 2 מיליון ש"ח מעודפי הקהילה כתקציב נוסף חד-פעמי.

 

2. דיון על גודל ההרחבה בשכונת השער

     לא השתתפו בדיון: רינה גלילי, עזרא כהן.

הנושא עלה לדיון בעקבות הסתייגות שהתקבלה באסיפה מיום 6.1.07, האומרת:

 "...להחזיר את נושא הרחבת שכונת השער לדיון נוסף במזכירות, לגבי גודל ההרחבה.

 מכל מקום, סכום של 300,000 ש"ח  יישמר למטרה זו".

בפני המזכירות הוצגו: גודל הדירות הקיימות ברביבים,

 אומדני עלויות להרחבה כפי שגובשו ע"י ענף אחזקה וחלופות שונות להרחבה שאושרו ע"י ועדת תכנון.

 הדילמה המרכזית שעמדה בפני המזכירות הייתה האם להרחיב את הדירות ב- 6 מ"ר על פי ההצעות שהביאה המזכירות בעבר,

או לחלופין, להרחיב את הדירות ב-12 מ"ר ולהשוות אותן (±) לגודל השיכון החדש שעתיד להבנות (שכונת השער ג'),

 ולדירות שכבר הורחבו בשכונת השער עצמה (חדר לילד רביעי).

צויין שההרחבה ב-12 מ"ר לא תגרום לחריגה בגודל הדירה מעבר לגודל הדירה שמקובל ברביבים

(כ-80 מ"ר). כמו כן ההערכה היא שנוכל לעמוד בתקציב שהוקצה לנושא. 

סוכם :

הוחלט פה-אחד לאפשר הרחבה של 13 דירות בשכונת השער ב-12 מ"ר. ההרחבה תבוצע בחלק האחורי של הבית

,כפי שבוצע בעבר ביתר הדירות בשכונה.

ההרחבה שתבוצע במימון הקהילה תכלול רק את יצירת המעטפת החיצונית, על בסיס הפתחים הקיימים. שבירת קיר,

או כל תוספת אחרת, תהיה בהשתתפות עצמית של החבר ועל בסיס האישורים שנדרשים לכך.

 

3. הצגת סקר שיכון

     בהשתתפות: עדין קוה (אחראי אוכלוסיה), ויקטור פריאל - מרכז ועדת שיכון

ויקטור ועדין הציגו בפני חברי המזכירות את סקר השיכון השנתי. להלן הנקודות העיקריות:

בתום בניית 10 היחידות החדשות בשכונת השער, יגורו כל המשפחות עם שני ילדים ומעלה בדירות קבע,

למעט שתים. בנוסף, ימתינו לדירות קבע 4 רווקים מעל גיל 35 ועוד 4 גרושים.

מסקירת 9 השנים בהן נערך הסקר עולה שמספר דירות הקבע גדל למרות שלא בנינו שכונה חדשה מאז 1997.

הגידול במספר דירות הקבע נובע מהרחבות בשכונת הפיסטוק ומשינוי הגדרות לגבי דירות מסוימות. תהליך נוסף:

 מספר החברים שגרים כיחידים בדירות הקבע עלה בגלל פרידות ופטירות.

ויקטור ועדין המליצו לא להרחיב  את 4 הדירות שיתפנו בשכונת הפיסטוק (עם המעבר לשכונת השער החדשה)

ולייעד אותן כדירות מעבר למשפחות צעירות.

עדין הציע לבדוק בעתיד אפשרות של שדרוג בית אחד בשכונת הקומתיים לשתי דירות קבע בסגנון קוטג'.

נערך דיון קצר לגבי הסקירה. עדין וויקטור ענו לשאלות חברים.

 

אינפורמציה

גדעון (גיצי) פרידברג, מנהל שירותי קהילה, מסר על עמידה בתקציב שיועד להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית,

 כפי שנקבע במזכירות עם סיום ההסכם מול אגד. דו"ח מפורט יוצג לחברים באחת האסיפות הקרובות.                                                                        

                                                                                                                    רשם: חגי רזניק

"

חסר רכיב