קיבוץ רביבים 08-6562511

המשך עלון 2212

01/08/2004
דוח ישיבת מזכירות רחבה מתאריך 17.2.03
הסכמים עם בנים בעלי צרכים מיוחדים – כדרך לסייע לבנים
בהשתתפות: הנהלת רווחה – נרדה ארז, יפעת פריד (חסרה: אסיה סלוצקר)

ברביבים יש מבחר מסלולים לבנים המסיימים צבא. כל בן או בת יכולים לבחור באחד מהם עד גיל 28.
לבנים בעלי צרכים מיוחדים, מסלולים אלה, בד"כ, אינם מתאימים. לגבי אלה מציע אגף הרווחה מסלול מיוחד שהוא בבחינת הסכם בין הבן/הבת לבין הקיבוץ.
מסלול זה אמור לענות על בעיית אי ההתפרנסות של בעלי הצרכים המיוחדים תוך מתן תשובות למכלול הצרכים בתחומי החיים בקיבוץ.
כיוון שהסדר כזה כרוך בעלויות כספיות משמעותיות, לא ניתן לשלבו עם אחד המסלולים הרגילים.
מכאן, שבן או בת אשר יופנו למסלול הרווחה לא יוכלו לבחור במסלול רגיל נוסף.
הפסקת מסלול הרווחה יהיה אפשרי אם יחול שינוי משמעותי במכלול הסיבות אשר בגינן נעשה ההסכם במסלול הרווחה.
הפסקת ההסכם, אינה מאפשרת בחירה אוטומטית באחד ממסלולי הבנים הרגילים. בקשה לבחירה במסלול רגיל כלשהו תידון במשותף עם הבן, מרכז ועדת בנים ומרכז אגף רווחה.
השיקולים לכאן או לכאן, בין היתר, יתבססו על מספר השנים בהן מומש ההסכם המיוחד וכן על הערכת המטפלים ביחס ליכולתו של הבן/ת לתפקד כרגיל.

סוכם: המזכירות קיבלה את ההצעה. בני משק שיכנסו למסלול בנים מיוחד, דרך אגף רווחה,
לא יהיו זכאים למסלול בנים בהסדרים הרגילים.
רשמה: מרים
דוח ישיבת מזכירות רחבה מתאריך 27.2.03
1. סיכום תקציבי הקהילה ל - 2002
בהשתתפות: שמשי, קרולין, פאולו, נרדה
חסרים: גיל רביב, דינה קמחי
סיכום הקהילה לשנת 2002 מציג עודף במקורות ושימושים של כ – 400,000 ש"ח לעומת תכנון מקורי
של עודף 50,000 ש"ח. עודף זה הינו תוצאה של שני גורמים עיקריים:
1. מקורות חד-פעמיים – בעיקר החזרת שכר העבודה מרתמים בגין שנים קודמות.
2. הורדה משמעותית בהוצאות הקיום – חיסכון, התייעלות ומאמץ להגדלת הכנסות בענפי השירות.
בצד ההכנסות-
נמשכת המגמה המדאיגה של ירידה בהכנסות מעבודה. הכנסות מעבודה בשנת 2002 נמוכות
בכ - 2,200,000 ש"ח מההכנסות מעבודה בשנת 2001. (בנתונים מתואמים למדד).
הכנסות נוספות (קצבאות בטל"א, תושבים וכד') – נמוכות בכ – 200,000 ש"ח מהכנסות אלה ב- 2001.
סה"כ הכנסות הקהילה נמוכות בכ- 2,400,000 ש"ח מהכנסות הקהילה בשנת 2001.
בצד ההוצאות –
סה"כ הוצאות הקיום קטנות בכ – 3,100,000 ש"ח מהוצאות הקיום ב – 2001. הורדה זו בהוצאות הינה תוצאה של עבודה יום יומית, שיפור הארגון והניהול של מרכזי הפעילויות ושיתוף פעולה של הצוותים ושל הציבור כולו.
בענף החינוך – נגה מסרה על תהליך התייעלות וחיסכון שלווה בהחלטות ועדת חינוך להיצמד לתקני עבודה של התק"מ, לצמצם לימודי ילדים בבתי-ספר יקרים בחינוך מיוחד (כמו – מעלה הבשור) ולהימנע מחונכים אישיים.
בענף אחזקה – פאולו הדגיש שדווקא הגדיל את צוות העובדים הקבועים, מה שאיפשר לו להפנות אנשים לפרוייקטים מחוללי הכנסה בתאגידים.
יש לציין כי צוות העובדים מבצע בניה עצמית (כמו – הוספת חדרים למשפחות עם 4 ילדים) ובכך אנו נמנעים ככל האפשר מעבודה עם קבלנים חיצוניים. כמו-כן, הענף עוסק בניהול פרוייקטים בבניה.
ענף אחזקה עמד בציפיות ואף למעלה מכך.
בבריאות – ניתן לראות התייעלות בעבודה וכן הכנסות לא מבוטלות במרפאת שיניים.
הוחלט להפסיק לרשום "קרן בריאות" מכיוון שממילא לא התקיימה קרן נצברת לאורך השנים.
במידה ויהיה צורך בטיפול רפואי יקר שנאלץ לבצע – נמצא את המקורות לכך. (יש לזכור שעשינו ביטוח משלים לקטסטרופות).
בענף המזון – עליה גדולה בהכנסות מתאגידים וענפים על ארוחות לעובדים שכירים.
ניתן לראות חיסכון בעלויות קניית מזון – ע"י צמצום מלאים וקניה יום-יומית.
חריגות ניתן לראות בפעילויות הבאות:
1. פעילויות :
ספריות – חריגה הנובעת מחיוב שירותי מערכות מידע אשר נקבע באופן חד-צדדי ולא תוכנן בקהילה.
שמירה – גידול בהוצאות בכל הסעיפים. בשנת 2003 נשתדל להגדיל את השליטה על סעיף זה.
חי-נגב – מציג בשנה זו חוב של 73,000 ש"ח ( כולל עבודה ), בקיזוז עודף ביעד תזרימי.
יש לציין כי זהו עדיין שלב ההקמה. החל מינואר 2003 – שלב ההפעלה וע"פ החלטת המזכירות, נקפיד על בקרה שוטפת כדי לא לאפשר חריגות.

2. אנרגיה ומים – ניתן לראות חריגה בכל תחומי האנרגיה. חלק מהחריגה ניתן להסביר בעליית תעריפי החשמל ובבריחת מים. בשנת 2003 ננסה לבחון בפירוט רב יותר סעיף זה.

3. נוי – למרות חיסכון בהוצאות על מים בשל השקיה במים מליחים – סיים הענף בחריגה.
ההוצאות הגבוהות בשוטף קשורות לרכישת מפרטים חדשים שהורכבו בהזדמנות שבה הוקמה רשת המים המליחים.

בשנת 2002 הורדנו את עלויות העבודה בקיום ב – 6.5% בלבד.
בנוסף, ציינה אורית פעילויות נוספות שתרמו להגדלת הכנסות הקהילה:

1. חוגים לעולים במרכז הקליטה ברתמים – פעילות המנוהלת ע"י צור גושן ומייצרת הכנסה חודשית בסדר גודל של 6,000 ש"ח. בחוגים פעילים בני נוער וחברים המשקיעים מזמנם הפנוי למען הקהילה.

2. פעילות האורווה – כפי שמתבטא בדו"ח הסיכום, האורווה הצליחה לממן את הוצאות התפעול ע"י יצירת הכנסות מחוגים.
לסיכום:
סיכום שנת 2002 נראה טוב ואנחנו בהחלט יכולים לטפוח לאנשים רבים על השכם.
ההצלחה של שנה זו היא פרי עבודה קשה מאוד ולקיחת אחריות של חברים רבים, ועל כך הרבה תודה לכולם. אך לפנינו שנים בהן מקורותינו מצטמצמים. בשנים אלה ברצוננו להגדיל את קרנות הפנסיה של החברים וכן להשקיע בבניה ובתחומי צריכה נוספים.
היעד המרכזי לשנה הקרובה הוא המשך ההתייעלות – הורדת עלויות העבודה בקהילה. תהליך זה הינו לטווח הארוך והוא חיוני להמשך קיום השירותים המשותפים שלנו.
2. שנת תושבות נוספת לגליה ושרון כהן
בהשתתפות: עדין

גליה ושרון חיים כתושבים ברביבים מאז 1/7/1999. המזכירות אישרה למשפחה הארכת התושבות עד יולי 2003. בינתיים גליה התחילה ללמוד באוניברסיטה והמשפחה מבקשת להאריך את התושבות בשנה נוספת – עד ליולי 2004. אם הבקשה תאושר מדובר ב – 5 שנים במצטבר.
הוחלט: לאשר שנת תושבות נוספת למשפחת כהן.
רשמה: מרים
דוח ישיבת מזכירות מצומצמת מתאריך 3.3.03
1. תקנון ביטוח פלאפונים - פנימי
בהשתתפות: ישי בן עמי, חגי מן

ישי הציג את הצעתו לתקנון ביטוח פלאפונים - פנימי:
מבוא
מטרת תקנון זה הינה להסדיר את נושא תביעות הביטוח במקרים של נזקים למכשיר הסלולרי
ו/או במקרה אבדן, גניבה או נזק מוחלט.
תקנון זה מבוסס על עקרונות הביטוח הנהוגים בחברת פלאפון ולפי ההתחשבנות של הקבוץ מול פלאפון.
קיבוץ רביבים החליט לא לרכוש ביטוח על המכשירים בחברת פלאפון בשל העלות הגבוהה וכנגד זה הקמנו "קרן בטוח" פנימית.

תעריפי הביטוח וההשתתפות העצמית ב"קרן" הינם כמחצית מתעריפי הביטוח בפלאפון כאשר היתרון הבולט ב"קרן" הוא שסכומים בלתי מנוצלים נשארים במערכת וחוזרים לחבר.
ביאור מונחים:
1. נזק מוחלט = כל נזק שאינו ניתן לתיקון והטכנאי במעבדת פלאפון השבית לשימוש.
2. אחריות יצרן = פגם במערכת האלקטרונית שאיננה תוצאה של שימוש בלתי סביר/בלתי נכון במכשיר.
3. השתתפות עצמית = החלק היחסי בתשלום הנזק/אובדן מכשיר או גניבתו, בו מחויב בעל המכשיר בהתאם לתעריפים הנקבעים מעת לעת ע"י החברה.
תעריפי הביטוח בחברת פלאפון
תשלום חודשי = 12 ₪ לחודש למכשיר (כולל מע"מ)
השתתפות עצמית בפלאפון = ראה טבלה.
תעריפי הביטוח ב"קרן"
תשלום חודשי = 6 ₪
השתתפות עצמית ב"קרן" = 50% מההשתתפות בפלאפון.
טבלת השתתפות עצמית בפלאפון בהשואה ל"קרן"
פלאפון "קרן"
תשלום חודשי 12 ₪ כולל מע"מ 6 ₪
נזק מוחלט 50% מערך המכשיר 25% מערך המכשיר
אבדן/גניבה 50% מערך המכשיר 25% מערך המכשיר
שבר/נזק 50% הנחה 75% הנחה
ביטוח פלאפון
במקרה של תביעה חוזרת תוך 12 חודשים ישלם המנוי תוספת של 199₪ על המחירים שבטבלה.
בטוח ב"קרן"
במקרה של תביעה חוזרת תוך 12 חודשים ישלם החבר תוספת של 50% מההשתתפות בבטוח פלאפון.
ערך ההשתתפות העצמית בהתאם ל"גיל" המכשיר
ככלל , ככל שהמכשיר ישן ערכו וערך ההשתתפות העצמית נמוכים יותר. על כן היחס יישאר תמיד בהתאם לטבלה המתפרסמת מעת לעת ע"י חברת פלאפון ובכל מקרה השתתפותו העצמית של החבר תמיד תהיה נמוכה ב 50% מתעריפי פלאפון.
פער הערך בין התשלום בפועל המשולם לחברת פלאפון לבין ההשתתפות העצמית של החבר, יכוסה ע"י כספי ה"קרן".
הערות כלליות
1. ההשתתפות של החבר תכלול תוספת מע"מ.
2. הערכים הנקובים לעיל נכונים ליום 3/07/2002 ויעודכנו מעת לעת על פי ובכפוף לעדכוני חברת פלאפון.
3. הביטוח איננו חל על: סוללות ואזניות.
הוחלט:
מקבלים את הצעת ישי.
כל המנויים משלמים מחצית מן המקובל בפלאפון למבוטחים. (כגון: תשלום חודשי, ביטוח על נזקים, אובדן, גניבה). אם בסוף שנה יישאר עודף הוא יחולק שווה בשווה בין החברים. לתושבים ושאינם חברים המצטרפים לעסקה, לא יחולק עודף וזאת בגין השרות שרביבים נותנת להם - שעות עבודה של ישי וכן עיסקה שיש בה מנויים רבים.
במידה והקרן לא תתאזן, יועלה תעריף הביטוח.
רשמה: מרים
תזכורת: אירוח אורחי חברים במצב חירום (מלחמת המפרץ 2)
קיבוץ רביבים נכון לארח אורחי חברים בעת חירום. מניסיון העבר, אירוח של עשרות
אורחים מהווה נטל כספי כבד על רביבים שאיננו יכולים לעמוד בו.
אי לכך סיכמה המזכירות לאפשר את האירוח בתנאים הבאים:
1. האירוח ייעשה בדירות החברים המארחים.
2. על כל יום אירוח שמעבר ל – 4 ימים, ישלמו האורחים עבור כלכלה, לפי התעריף הבא:
מבוגר – 26 ש"ח, ילד – 16 ש"ח.
3. אין אפשרות להשתמש בשירותי מערכת החינוך ברביבים.
באחריות החברים לדווח לשלוה על מספר האורחים ותאריכי האירוח (ילדים ומבוגרים).
החיוב יעשה, בשלב זה, דרך התקציב האישי.
מזכירות מצומצמת
בספריות
1. לכל מי שלא קרא, לא שמע ולא יודע, שימו לב –
שעות השאלת הספרים בספריית חברים:
19.00 – 20.00 ראשון
19.00 – 20.00 שלישי
19.00 – 20.00 חמישי
11.30 – 12.00 שבת
2. חברים, אנא, בדקו וראו אם נמצאים אצלכם ספרים השייכים לספרייה,
וכבר קראתם אותם, בבקשה להחזיר…
3. בחדר העיון חסר כבר זמן רב כרך מקראות גדולות – נביאים אחרונים.
נא להחזירו.
ושוב, להזכירכם: אין להוציא ספרים מחדר העיון.
4. ולמי שאינו יודע – האדניות בספרייה אינן הפקר ומי שקוטף,
לוקח ללא רשות והתחשבות, מתבקש לא לעשות זאת יותר.
5. ואחרון, אחרון – חשוב ביותר – לחדר האטום לוקחים ספר….
הודעות
בימים אלה אנו פותחים
קו סיוע לנשים שחוו אלימות, הטרדה ותקיפה מינית בתנועה הקיבוצית.
לאור תגובות מיידיות ועקב בעיות של מספר קיבוצים להתקשר למספר המקוצר, נתבקשנו לשנות את מספר הטלפון של הקו למספר טלפון חדש: 04-6390888 . מספר הטלפון המקוצר מבוטל.
ניתן להוריד פוסטר ומידע על הקו באתר www.kba.orgאגף מטה, מעמד האשה.
מודה מראש על שיתוף הפעולה,
רוסי וגשל וצוות קו החירום
טלפון: 03-6925330

תוצאות הצבעה בפתקים שהתקיימה ב – 15.3.03 – 14

נבחר לריכוז ועדת בנים:
אורי יוגב
ברכות לאורי ולכולנו!

תוצאות ספירת ההצבעה בקלפי נשמרות במשך חודש מיום ההצבעה. כל חבר המעונין לבדוק את תוצאות ההצבעה מוזמן לעשות זאת.
(ספרה: מרים)


השיפוץ במגרש הטניס
יש לציין כי השיפוץ נעשה בכספי תב"ר של המועצה האזורית

רמת נגב, בעזרתם האדיבה מאוד של אלי לופו ועודד ברזלי.

תודה להם!

אורית

מהמועדון לחבר:
בעקבות מקרים שחזרו ונשנו בזמן האחרון –
* אין לקחת את מפתחות המועדון לחבר מהתא שבו הם נמצאים!
* כל המעונין לקיים ערב, פגישה, או כל אירוע אחר, מוזמן לקחת את המפתחות לזמן האירוע ולהחזיר ישירות לתא!
* תזכורת לכולם – המועדון פתוח לציבור, כל ערב בין 19.00 – 20.30 ואין לקיים בו, בשעות אלה, פעילויות אחרות.
* בכל שאלה ובקשה, התחלפות תורנים ואירועים, אפשר לפנות אלינו לעזרה.
בתודה – טניה ולילך
שמיכת הטלאים המשפחתית לפסח

חולית חג ה – 60 רצתה מאוד שבפסח חדר האוכל יהיה מעוטר, בין השאר בשמיכת הטלאים, פרי יצירתן של כל המשפחות ברביבים.
והנה, עד עתה ההשתתפות מועטה ורק חלק קטן מהמשפחות הזדרזו והביאו את פרי טלאיהם
עדיין לא מאוחר, אנחנו מפצירים בכם – שנסו מותניכם והשלימו את המלאכה ואל תשכחו לציין את שמכם.
בברכה, חולית הטלאים

הודעה מאנשי הדואר לכל מזמיני הרכב

כל ההזמנות שיגיעו למשרד הדואר – יוחזרו למזמיני הרכב, ללא טיפול – כי לתא הדואר של הרכב אין גישה ממשרד הדואר.

סדרנית הרכב מבקשת לא להכניס הזמנות לתא הדואר הפרטי שלה.
תמי שטיפל

• פורים הילדים ניצח את הסערה
• פורים הילדים ניצח את הסערה
למרות הסערה, יצאה שיירת העדלאידע לדרך, אם כי בהרכב מצומצם. חדר האוכל הפך ללונה פארק פעיל שוקק חיים, עם המוני ילדים. בשלב ראשון הילדים שיחקו ואספו פרסים וההורים בילו בביתני האוכל למטה. היו שם חידושים בנוסף לדוכן הפלאפל המסורתי. אחת משכנותינו אפתה פיתות בדואיות לעיני הקהל והן הוגשו עם לבנה תוצרת בית. האטרקציה הייתה ה"פיצריה" שפעלה עם שני מקצוענים שעבדו עם שני תנורי פיצה והכינו מאות רבות של מנות פיצה. התור לא נגמר – כי הפיצות היו טעימות.
צוות הפורים של חברת הילדים הצליח להפיק פורים שמח לילדים. כל הכבוד!
• ציפורים נודדות
הסרט הנפלא הזה הוקרן בשתי הקרנות ביום שישי – הראשונה בהצגה יומית ב 10.30, אליה לא הגיעו מהאזור כי לא סודרה הסעה. בין הילדים היה ויכוח. חלק טענו שהסרט משעמם, אחרים טענו שהיה דוקא נהדר. בהקרנה השניה, בערב, קהל רב מלא את האולם. דקות אחדות לפני תחילת ההקרנה, נכנסה קבוצת אנשים כועסים, שבאו מהאזור ונאלצו להמתין דקות ארוכות מחוץ לשער, כי לא היה שומר שיפתח להם אותו.
• מה יותר טוב
יונדאי או סמסונג? השאלה לא הוכרעה. בהחלפת הפלאפונים, שהתקיימה ביום ב' השבוע, הוחלפו 81 מכשירים ועוד 2 חדשים – 40 יונדאי ו - 43 סמסונג. עוד ידובר….
• "פקדה הפקות" עברו דירה
"פקדה" הגיעו לשיכון יותר טוב כאשר עברו ממרתף באחת הכיתות למבנה של א.ד.מ אדריכלות, שהתפנה. בהצלחה!
• מרכז קניות וירטואלי
במרחק כמה צעדים מהכל בו, הציג עודד ברזלי את התוכניות לכל בו-מרכולית החדש. התכנית הצבעונית ממחישה עד כמה יתאים בית הקירור למטרה החדשה, כפי שאמר עודד באסיפה: "ב 1965 לא ידעתי עד כמה תכננתי מבנה מתאים לכל בו". בתכנון, המקום נראה כמו קניון, מאורגן לכל דבר, אבל עוד הרבה ביוב יזרום מעל לראשי עובדי ובאי הכל בו עד אשר יעברו למקום החדש.
• מתוך דף קשר להורי קן הנוע"ל
* סמינר מד"צים – בהפקה עצמית שלנו, בשיתוף פעולה עם המד"צים של קיבוץ שפיים, התקיים בשדה בוקר, עם שבעה מדריכים מרביבים ואחד עשר משפיים. הסמינר התקיים עקב הרגשה שיש להעשיר את המד"צים בתכנים ולסייע להם בתכנון פעולות. כל הכבוד לעידו – הקומונר ברביבים ולעדי, הקומונרית של שפיים שתכננו אותו.
* צוות בר מצווה עובד במלוא הקיטור. מסע חוליות שהתקיים, היה השנה בן יומיים. התחיל ליד ביר עסלוג' ונגמר בשבטה. כולם חזרו אז כנראה שהם הקשיבו בפעולות על ניווט. בשישי שבת האחרון לנו בני המצווה במצפה, שמעו סיפורים מפי דינה יסעור וצו'בה וטיילו בעקבות החקלאות עם יענקל'ה יוגב. זאת מסורת ישנה שקמה לתחייה ואנו מברכים על כך. נותר רק לומר "יישר כוח" לגל, אלול, תומר ברמן וחן פלד – צוות בר המצווה.
• מרוצים מהמעבר
ממשאל שהעברנו בין המורים עולה כי כל המורים, למעט מורה אחת, מרוצים מן המעבר לשבוע לימודים בן 5 ימים ומאוד מעונינים שהסדר זה יימשך גם בשנים הבאות. יש, כמובן, קשיים גם בהסדר זה, לוח הזמנים צפוף ואינטנסיבי והדבר מחייב ארגון מפורט ומדוקדק. קשה להתרגל לחלוקת הזמנים השונה:
5 ימי עבודה עמוסים וארוכים ויומיים של משפחה ומנוחה. אך לדעת הרוב הגדול, היתרונות רבים מן החסרונות, לא מתגעגעים לעבר ומבקשים להמשיך ב 5 ימי לימוד בשבוע, גם בשנים הבאות.
מתוך "מידעוני" מספר 28
מרחב מוגן
יום ד' בערב – 5 משפחות ראשונות, "פליטי" מרכז הארץ, הגיעו לרתמים (בטיפולו של ארנון שחר).
חסר רכיב