קיבוץ רביבים 08-6562511

ארוע חומרים רעילים

25/03/2017
 הודעת חרום 
 תאריך: 
 ארוע חומרים רעילים ב.
 הנחיות למיגון אישי:
 א. 
 יש להישאר בבתים / פינוי.
 נא לעדכן את צח"י במזכירות לגבי 
 כל בעיה / התרחשות.
חסר רכיב