קיבוץ רביבים 08-6562511

בריאות רווחה

11/12/2021
בריאות ורווחה (כאן יהיו קישורים ו/או חומר כתוב בנושא)
1. ניהול תחום הבריאות והרווחה
2. צוותי ייעוץ
3. ייפוי כח מתמשך
4. היראות החולה הנוטה למות
5. טיפול סיעודי
6. ביטוח לאומי
7. הסכמי אהדה

חסר רכיב