קיבוץ רביבים 08-6562511

בית ראשון במולדת

19/02/2017
בראשית שנות התשעים נפתחו שערי ברית המועצות ומיליון עולים הגיעו ארצה תוך עשר שנים.
קיבוץ רביבים השתלב במהלך היסטורי זה דרך מפעל "בית ראשון במולדת" ב-23/02/1991. 
מפעל זה – שיעדו העיקרי להיות בית ראשון ולא לקליטה בקיבוץ - אורגן ע"י התנועה הקיבוצית
ובמסגרתו הגיעו משפחות עולים למשך שנה, למדו באולפן, עבדו בענפי הקיבוץ וילדיהם השתלבו
בבתי הילדים. העולים הגיעו הישר מהמטוס ללא ידיעת עברית על כל הקשיים שנבעו מכך. העולים
"הוותיקים" עזרו בקליטת החדשים. באוגוסט אותה שנה עברו להתגורר בשכונת קרוונים שהוקמה
למטרה זו מול חדר האוכל. מאז ועד 1997 עברו את רביבים 6 מחזורים של 10 משפחות - ס"ה
 120 מבוגרים ועוד 60 ילדים. בשנת 1997 ירדנו למחזורים של 5 משפחות. הסיבה העיקרית לשינוי:
 הקושי שנפל על בתי הילדים בקליטה מתחלפת של ילדים והוריהם שאינם דוברים עברית.
בתכנית זו התקיימו 3 מחזורים נוספים ובהם 35 מבוגרים ו-30 ילדים. בתחילת 2002 עברנו למתכונת
של "בית שני במולדת": קבוצת עולים שמגיעים אלינו לאחר שעשו "בית ראשון" במושב כמהין.
תכנית בית שני אינה כוללת אולפן לעברית. עד 2008 השתתפו במסגרת זו 40 מבוגרים ועוד 20 ילדים.
בכל מחזורי בית ראשון ושני השתתפו 305 נפש, עולים חדשים מחבר המדינות שחיו ועבדו וגידלו את
ילדיהם ברביבים במהלך השנים 2008-1991. 
 
בשנת 2008 חיים ברביבים 9 חברים בוגרי בית ראשון:
 
אופנגנדן ואלה וולדימיר
ויספלד רעיה ואנדרי
סלוצקר אסיה
קיס-ללויה קטי וללויה יוסף
שוורצמן לריסה וולדימיר
 
 
הצוותים שטפלו באנשי בית ראשון ב-12 השנים:
 
זיוה יודפת - דינה קמחי
שרה כץ - דינה קמחי
שרה כץ - ואלה אופנגנדן
זיוה יודפת - ואלה אופנגנדן
שרה כץ - לריסה שוורצמן
מאשה ורפי עמידן
עפרה אטקינס וג'ון גולדמן
 
העליה מחבר העמים
 
במקביל למפעל בית ראשון במולדת התקיימה קליטה ישירה של עולים חדשים. במסגרת זו נקלטו והתקבלו לחברות:
יאנה ומיכאל ברנובסקי, גלינה ואלכס שטיימן, ואלה ואלכס אידלצ'יק.
 
ס"ה כיום ברביבים חברים 19 עולים מחבר העמים.
חסר רכיב