קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

אחראים

אחראית תורנויות: מיכל גושן - 054-2401267
תורנויות חגים: רז אפרים   054-2401376
סיב אופטי: מנשה  לוי  050-3699855
לוח אלקטרוני: רוני נוה טל' 08-6562511
אחראית דירות הארחה: חנה'לה 054-2401165
אחראית YES ופלאפון: אדוה פרץ 058-5551009

חסר רכיב