קיבוץ רביבים 08-6562511

אחראים

אחראית תורנויות: מיכל גושן - 054-2401267
תורנויות חגים: רותם מועלם 0542401093
סיב אופטי: מנשה  לוי  050-3699855
אחראית דירות הארחה: חנה'לה 054-2401165
אחראית YES ופלאפון: אדוה פרץ 058-5551009

חסר רכיב