קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

ספריות

עברית
ראשון-שני, רביעי-חמישי 07:30-12:00
שני 19:00-20:00, חמישי 19:00-20:00
שישי 07:00-09:00

אנגלית
שבת 13:00-14:00

ילדים ועיון
ראשון, רביעי  16:00-18:00
שישי 09:00-12:00
חסר רכיב