קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

הסעות נהג בית

נהג בית לצומת משאבים (לפי הצורך ממשיך למועצה)
 הרשמה מוקדמת על לוח המודעות המיוחד בימים א'-ה' מהתחנה הכתומה.
 רביב ג. 058-7629920
 05:40 (ממגרש החניה), 08:10, 09:25, 10:10, 
         11:00, 12:15, 13:30, 14:30, 15:30 
 בימים א'-ה' מצומת משאבים הביתה 
 08:30, 09:45, 10:30 ,11:20, 12:35, 
 13:50, 14:50, 15:50
חסר רכיב