קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

אוטובוסים

02/01/2017
מרביבים לבאר-שבע קו 45 - ימי א' עד ה':
6.55 9:05 11:15 13:10 15:05; 17:05 (נכנס למועצה)
18:45 (עד משאבי שדה ), 21:35 (מגיע מאשלים)
שישי: 6:55, 10:05, 13:10, שבת: 17:05
מבאר-שבע לרביבים קו 45 - ימי א' עד ה'
6:00, 10:20, 12:15, 14:00, 16:00, 18:00
19:00 מבאר-שבע לרביבים קו 64.
          ממשאבי שדה קו 045 יוצא בשעה 19:40.
20:15 - שעת יציאה מאוניברסיטה
שישי: 6:00, 12:20, 16:00 שבת: 21:30
חסר רכיב