קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

עלונים מודפסים- הודעה לחברים

08/09/2019

עלונים מודפסים

עלון רביבים מופיע בגרסה מקוונת באתר הקיבוץ, בצבע.

הנהלת שירותי קהילה החליטה לצמצמם את כמות העלונים המודפסים.

חברים שאינם מעוניינים להמשיך לקבל עלון מודפס 

מתבקשים להודיע על כך ליפעת או אדווה במזכירות,

או לדגנית בדואר.

אלחנדרו סינלביץ'

חסר רכיב