קיבוץ רביבים 08-6562511

טקס כתפיים

מועד התחלה: יום ראשון , 18/08/2019 , 16:20
מועד סיום: יום ראשון , 18/08/2019 , 18:00
מקום האירוע: מגרש חברת הילדים