קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

מרפאה

ראשון    08:00-12:00,  רופא: בוקר
שני       10:00-14:00,  רופא: צהריים
שלישי   10:00-12:00, 16:00-19:00, רופא: אחה"צ
רביעי    12:00-15:30
חמישי   13:00-16:00
שישי    08:00-11:00,  רופא: בוקר
בדיקות דם שני ורביעי 07:30-09:00
חלוקת תרופות:
ראשון    13:00-15:00
חמישי    10:00-12:00
חסר רכיב