קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

מרפאה

01/02/2017
ראשון    08:00-12:00
שני       10:00-14:00, רופא: בוקר
שלישי   10:00-12:00, 16:00-19:00, רופא: אחה"צ
רביעי    12:00-15:30
חמישי   13:00-16:00, רופא: צהרים
שישי    08:00-11:00
בדיקות דם שני ורביעי 07:30-09:00
קבלת תרופות:
ראשון    13:00-15:00
חמישי    09:00-11:00
חסר רכיב