קיבוץ רביבים 08-6562511

מודעה רזרבית למרפאהמרפאה
מודעה ריקה לשימוש מתחלף
כשיש צורך
נשמרת ב"השהיה"
חסר רכיב