קיבוץ רביבים 08-6562511

שעות המרפאה


מרפאה השבוע
קבלת רופא - ד"ר אסי
יום
יום
יום
קבלת רופא נוסף
יום
מעקב הריון - בתיאום מראש
בדיקות דם - ימים שני ורביעי בבוקר
חסר רכיב