קבצים

https://revivim.kibbutz.org.il/media/sal/pages/464/f39_טלפונים ולצאת מהבלבול 190929.pdf