חסר רכיב

משפחת מורדקובסקי - משפחתו של משה דיבן

משפחת מורדקובסקי - משפחתו של משה דיבן
-
-
סימה ושמואל מורדקובסקי אחייניה של אימי הינדה דיבן (הילדים של אחותה של אימי)
נספו בשואה, סימה נרצחה בפונר ושמואל נהרג כפרטיזן.
יפה (לימים גרושבסקי) עלתה לארץ תוך כדי מלחמת השניה ויחייתה איתנו (בדירתנו בחיפה)
כתבה את זכרונותיה בקובץ המצורף.


יפה גרושבסקי (מודקובסקי) ואחיה סימה (מימין) ושמואל ז"ל שנספו בשואה

סימה ויפה מורדקובסקי בווילנה בזמן הכיבוש הנאצי (1941 לערך)
חסר רכיב