קיבוץ רביבים 08-6562511

רכז התרבות

19/02/2017

רכז התרבות היה תפקיד בהתנדבות, לאחר שעות העבודה.

בשנות השישים מוסד התפקיד והוגדר כחצי משרה. עם התפתחות העשייה התרבותית וגידול הישוב נבחר גם רכז חגים, בהתנדבות.  

בשנות השמונים רכז התרבות כיהן גם כרכז התרבות של המועצה האזורית - בחצי משרה. בשנות  

התשעים, עם הקמת המתנ"ס האזורי , נותר רכז התרבות כאחראי על התרבות המקומית בלבד.    

בשנים 2004-2003 הוגדר מרכז פנאי שהיה גם כרכז תרבות וחגים. משנת 2006 חזרנו למתכונת 

הישנה.  

בתחילת שנות התשעים הוקם ע"י רפי שאול מועדון 30 פלוס במבנה של כיתה כוללת לשעבר.    

לאחר כמה שנות השבתה נדב ברזלי פתח את המקום מחדש תחת המותג פול-בר.


עד 1958 לא אותרו 1986 יעל איל / רפי שאול  
1959 ויקסי (יהודה רביב) 1987 עפרה אונגר  
1960 ויקסי 1988 חנה'לה אוירא  
1961 ויקסי 1989 חנה'לה אוירא  
1962 ויקסי 1990 עדין קוה  
1963 ויקסי 1991 עדין קוה  
1964 ויקסי 1992 חני פריאל  
1965 ויקסי 1993 חני פריאל  
1966 ויקסי 1994 איציק לרנר  
1967 ויקסי 1995 איציק לרנר  
1968 ויקסי 1996 סמדר יסעור  
1969 ויקסי 1997 סמדר יסעור  
1970 ויקסי 1998 רפי עמידן  
1971 ויקסי 1999 רפי עמידן  
1972 יואל דה-מלאך ז"ל 2000 יהודית שפר  
1973 יואל דה-מלאך ז"ל 2001 רפי עמידן ז"ל/ עליזה ימין  
1974 מאירקה לוין 2002 לא היה  
1975 מאירקה לוין 2003 איל רפאלי  
1976 יואל דה-מלאך ז"ל 2004 איל רפאלי  
1977 ויקסי         2005 לא היה  
1978 ויקסי         2006 סמדר יסעור  
1979 ויקסי         2007 סמדר יסעור / איימי חז  
1980 שמוליק ריפמן 2008 איימי חזקיהו / פלג שלו  
1981 שמוליק ריפמן 2009 איימי חזקיהו / פלג שלו  
1982 שמוליק / עינת 2010 איימי חזקיהו / אנה סלוצקר  
1983 עינת ישראלי         מושון אלפנדרי  
1984 רבקה'לה אורלובסקי                 חגים: אורלי ישראלוביץ  
1985 רבקה'לה / יעל 2011 חגים: אורלי ישראלוביץ  
                                  איימי / יגאל צחור  
                  2012 יגאל צחור  

חסר רכיב