קיבוץ רביבים 08-6562511

מנהלי בית הספר ומרכזי חינוך

19/02/2017
בית הספר היסודי ברביבים נפתח עם כיתה אחת בשנת 1966.
עד לשנת 1971 הילדים למדו בבית מכיתה א' ועד סוף כיתה י"ב.
בתחילת ימי ביה"ס נפתחה כיתה א' אחת מדי שנתיים בגלל מספר הילדים המצומצם.
בכל כיתה שני שנתונים. מאוחר יותר נקלטו (מעט) ילדים משדה בוקר הקיבוץ והמדרשה.
ניסיון נוסף להגדיל את כיתות ביה"ס נעשה ע"י קליטת ילדי קיבוץ צאלים. יחד איתם הגיעו גם מטפלות ומעט מורות.
בסתיו 1970 עברו ילדי כיתת "אשל" לבית הספר האזורי מעלה הבשור ובכך נפסקו לימודי התיכון בבית.
עם הקמת ביה"ס היסודי האזורי ניצני אשכול הצטרפו אליו ילדי צאלים ובכל נגזר גורלו של ביה"ס היסודי ברביבים שכן משרד החינוך החליט על 120 ילדים כמספר מינימלי לקיום בית ספר.
בשנת 1991 נסגר ביה"ס ברביבים, פרט לכיתה א' והילדים עברו ללמוד בביה"ס האזורי "משאבים."
כעבור ארבע שנים הצטרפה גם כיתה א' למשאבים
עד לשנת 1964 ניהלו את ענייני החינוך ברביבים מרכזי ועדת חינוך. מאז נוהל בי"ס ע"י מנהל נפרד.
1964 הורביץ חגי
1965 הורביץ חגי
1966 בורשטין יונה
1967 בורשטין יונה
1968 אלטשולר צביקה, עשת מינה
1969 עשת מינה
1970 קלוסקי אברהם
1971 קלוסקי אברהם
1972 סנד אלכסנדר , עשת מינה
1973 עשת מינה
1974 בורשטין יונה
1975 בורשטין יונה
1976 תמיר חנה'לה
1977 תמיר חנה'לה
1978 גולן עדנה
1979 גולן עדנה
1980 שביט אביבה
1981 שביט אביבה
1982 לבבי ניצה
1983 לבבי ניצה
1984 סלומון קרולין
1985 סלומון קרולין
1986 פרץ יחיא
1987 פרץ יחיא
1988 פרץ יחיא
1989 פרץ יחיא
1990 צחור יעל
1991 צחור יעל
בתאריך 01/09/1991 נסגר ביה"ס המקומי והילדים עברו ללמוד ב"משאבים".
נושאי החינוך של רביבים נוהלו ע"י מרכזי ועדות חינוך.
כיתות המשך:
01/09/1970 עברו ילדי "אשל" - כיתה י' ללמוד בבית החינוך מעלה הבשור, ליד קיבוץ מגן.
בכך בוטלה הקונספציה של בי"ס בבית מ-א' עד יב. 01/06/1991 עזבנו את מעלה הבשור והצטרפנו לביה"ס האזורי אשל הנשיא.
כיתת סביון היתה הראשונה באשל הנשיא. מהלך זה ביטל את הקונספציה שילדי הקיבוץ חייבים להתחנך יחד עם בני קיבוצים שכנים.
המעבר לאשל הוכרע בגלל חמש סיבות עקריות:
א. יוקרו של מעלה הבשור שהיה בי"ס פרטי ולא ציבורי כאשל.
ב. אי עמידתנו בדרישת מעלה הבשור לצוות מורים לפי מכסה.
ג. דרישה מתמשכת של רביבים לקבל ילדי מושבים למ"ה כאינטגרציה.
ד. רצון לחנך את ילדינו עם ילדים מ"כלל ישראל". כך באשל.
ה. רמת הלימודים במ"ה - בעיקר לטובים - לא ספקה אותנו.
מנהל הכפר והאיש הוותיק והדומיננטי באשל היה (עד 2011!) זאב מילר.
מנהל ביה"ס היה דני צוק.
משנות האלפיים הילדים, ההורים והיועצים בוחרים את כיתות ההמשך שלהם. המועצה האזורית החלה לממן את ההסעות לשני בתי הספר: אשל ומ"ה.
רוב ילדי רביבים מתחנכים בשני בתי ספר אלה. ילדים אחרים בוחרים ללמוד בבאר-שבע או בבתי ספר מיוחדים כמו בירושלים ובמדרשה.
בתאריך 01/09/1991 נסגר ביה"ס המקומי והילדים עברו ללמוד ב"משאבים".
נושאי החינוך של רביבים נוהלו ע"י מרכזי ועדות חינוך.
מרכזי חינוך
עד 2001 היו מרכזי ועדת חינוך
מאז מרכז חינוך אחראי על כל החינוך
2001 נגה יוגב מרכזת גיל רך
2002 נגה יוגב
2003 נגה יוגב
2004 נגה יוגב
2005 פנינה פרץ-יסעור
2006 פנינה פרץ-יסעור
2007 פנינה פרץ-יסעור
2008 מיכל פריאל
2009 מיכל פריאל
2010 מיכל פריאל
2011 עירא ארגמן בן-אבו (ברור חיל)
2012 עירא ארגמן בן-אבו (ברור חיל)
חסר רכיב