קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

אחראים

אחראית תורנויות: מיכל גושן - 054-2401267
תורנויות תרבות רז אפרים   054-2401376
סיב אופטי מנשה  לוי  050-3699855
לוח אלקטרוני רוני נוה טל' 08-6562511
אחראית דירות הארחה חנה'לה 054-2401165
אחראית YES: אדוה פרץ 058-5551009

כיבוי אש:
איציק עדן 054-2401404
חסר רכיב