קיבוץ רביבים 08-6562511

הזמנת מזון לליל הסדר

מועד התחלה: יום רביעי , 25/03/2020 , 10:00
מועד סיום: יום רביעי , 01/04/2020 , 12:00
מקום האירוע:
date=01%2F04%2F2020&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9C%D7%90%20%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA&f5=title%3CD%3E%D7%99%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%9F%20%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%97%20%D7%92%D7%A1%20-%207%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f6=title%3CD%3E%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%20-%202%20%D7%99%D7%97'%20%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%94%20-%209%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f7=title%3CD%3E%D7%A6%D7%9C%D7%99%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%20-%207.5%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f8=title%3CD%3E%D7%A7%D7%99%D7%A9%20%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%20-%203.9%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f9=title%3CD%3E%D7%99%D7%A8%D7%A7%20%D7%97%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%20-%204.5%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f10=title%3CD%3E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%96%20%D7%9C%D7%91%D7%9F%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A9%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%202.5%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f11=title%3CD%3E%D7%AA%D7%A4%D7%95%22%D7%90%20%D7%91%D7%99%D7%99%D7%91%D7%99%20%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%9F%20%D7%96%D7%99%D7%AA%20-%203%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f13=title%3CD%3E%D7%A1%D7%9C%D7%98%20%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91%20%D7%95%D7%92%D7%96%D7%A8%20%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A5%20-%204%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f14=title%3CD%3E%D7%A1%D7%9C%D7%98%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%99%D7%91%D7%99%20%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%94%20-%204.4%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f15=title%3CD%3E%D7%A1%D7%9C%D7%98%20%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%203.5%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f16=title%3CD%3E%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%95%D7%A3%20%D7%9C%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%97%20-%203.5%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f17=title%3CD%3E%D7%9E%D7%A8%D7%A7%20%D7%A2%D7%95%D7%A3%20-%201.5%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f18=title%3CD%3E%D7%9E%D7%A8%D7%A7%20%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%20-%201.9%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!