קיבוץ רביבים 08-6562511

הזמנת אוכל מחדר האוכל לתאריך 29/03/2020

מועד התחלה: יום שישי , 27/03/2020 , 10:00
מועד סיום: יום ראשון , 29/03/2020 , 10:00
מקום האירוע:
date=30%2F03%2F2020&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9C%D7%90%20%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA&f5=title%3CD%3E%D7%A2%D7%95%D7%A3%20-%207%2F14%20%D7%A9%22%D7%97%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f6=title%3CD%3E%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%96%D7%94%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%E2%80%93%209.8%2F17.8%20%E2%82%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f7=title%3CD%3E%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A6'%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%95%20%E2%80%93%206%20%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%E2%80%93%208.3%2F13.3%20%E2%82%AA%20%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f8=title%3CD%3E%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A3%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%20%E2%80%93%204%20%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%E2%80%93%204.2%2F8.2%20%E2%82%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f9=title%3CD%3E%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%94%20%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%97%D7%9D%20%E2%80%93%209%2F17%20%E2%82%AA%20%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f10=title%3CD%3E%D7%A0%D7%AA%D7%97%D7%99%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%20%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99%20%E2%80%93%207.2%2F12.2%20%E2%82%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f11=title%3CD%3E%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A6%D7%9C%20%E2%80%93%204%20%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%E2%80%93%202.3%2F4.3%20%E2%82%AA%20%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f13=title%3CD%3E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%96%20%E2%80%93%202.5%2F5%20%E2%82%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f14=title%3CD%3E%D7%99%D7%A8%D7%A7%20%D7%97%D7%9D%E2%80%93%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%20%D7%91%D7%A6%D7%9C%20-%204.02%2F8.04%20%E2%82%AA%20%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f15=title%3CD%3E%D7%9E%D7%A8%D7%A7%20%D7%A2%D7%95%D7%A3%20%E2%80%93%201.05%2F2.1%20%E2%82%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f16=title%3CD%3E%D7%9E%D7%A8%D7%A7%20%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%20%E2%80%93%20%D7%A2%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D%20-%20%201.12%2F2.24%20%E2%82%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f17=title%3CD%3E%D7%A1%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D%20%E2%80%93%20%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%94%20-%204%2F6%20%E2%82%AA%20%3A%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f18=title%3CD%3E%D7%A1%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D%20%E2%80%93%20%D7%A1%D7%9C%D7%98%20%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%20-%204%2F6%20%E2%82%AA%20%3A%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f19=title%3CD%3E%D7%A1%D7%9C%D7%98%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%20-%204%2F6%20%D7%A9%22%D7%97%3A%20%20(%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%20%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%9C%D7%98%20-%20%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%20%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D)%3CD%3Etype%3CD%3Echeckbox%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A2%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%2C%D7%9E%D7%9C%D7%A4%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%2C%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D%2C%D7%91%D7%A6%D7%9C%2C%D7%97%D7%A1%D7%94%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f20=title%3CD%3E%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%9C%D7%98%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20%3CD%3Edefault%3CD%3E0