קיבוץ רביבים 08-6562511

הצבעה בקלפי

 הצבעה בפתקים (בח"א)

       שישי -2.2 שבת -3.2 

    1.   אישור בקשת אור עפרון

        לשנת חופש          

   

 מועדי הצבעה בקלפי הממוחשבת

  מיום שישי ב - 8:00

  עד יום ראשון ב - 7:00

  

חסר רכיב