אולם תצוגה - האולם נבנה במקום סככה ומטבח שנהרסו בהפצצה בשנת 1948

סגור חלון