בצריף גר המהנדס דב קובלנוב . יחד עם חברי רביבים בנה את המפעל לניצול מי השיטפונות

סגור חלון