בחדר הקשר הוחבא מכשיר קשר בלתי לגאלי בתוך ארגז עזרה ראשונה

סגור חלון