תעלות קשר ועמדות הגנה נחפרו עם פרוץ מלחמת העצמאות

סגור חלון