1


kudsy001.jpg יהודה פיין (משמאל) קודצי (מאיר ירושלמי) במרכז ומימין איצ'ה מנקה. העלייה הראשונה של שלושת החברים לרביבים ביוני 1943. השלושה חרשו את גבולות שטחי קק"ל במשך שבוע. הבדואי אבו-תרבוש סימן את המקומות עם מקל והיו נוסעים לכיוונו. פרט לאדמות במערב לא היו בעיות עם הבדואים. הם ישנו במערה הביזנטית.
Kudsy002.jpg העלייה השנייה של 12 החברים מהקבוצה ברשל"צ. 7 ביולי 1943
kudsy003.jpg הליפט היה כבר במקום בראש הגבעה והתגורר בו אבו-תרבוש, שומר הקרקעות של קק"ל. השלושה גררו את הליפט מראש הגבעה והפכו אותו לחדר אוכל, משום שרצו שיהיה סמוך למערה, שם החל היישוב. 1943
kudsy004.jpg היציאה מרשל"צ מקום מושבה של הקבוצה, יוני 1943. בתמונה על המשאית: מאיר ירושלמי-קודצי
kudsy005.jpg חריש הקרקע בעלייה של השלושה. סימון הגבולות עם אבו תרבוש. בתמונה: איצ'ה (יצחק מנקה) וקודצי,
kudsy006.jpg עליית השלושה, יוני 1943. מכינים את הטרקטור לחריש הגבולות
kudsy007.jpg עודה אבו מאער משבט הסעידין שהיה לאחר מכן ראש שבט העזזמה. ישב עם ראשוני רביבים בצעירותו.
kudsy009.jpg עליית 12 החברים, פריקת המשאית , 1943
kudsy010.jpg מראה אדמות קעת מקבולה היא תל-צופים היא רביבים בנסיעה הראשונה עם נדב אלטשולר. רואים בתמונה את מכסה המנוע של המכונית. נסיעה באין דרך ומפגש ראשון עם אדמות "קעת מקבולה" , שהשתרעו על שטח של 60,000 דונם. 1943. פרוש השם בערבית: המקובלת על פי אגדה שנערה שאילצו להינשא לגבר שסלדה ממנו קפצה מראש הגבעה ואיבדה עצמה לדעת – מעיד על גובה הגבעה על פני הסביבה.
kudsy011.jpg 1943, בעליית ה- 12, מסתתרים במערה בזמן סופת חול. המערה היתה פתוחה ורק אח"כ סגרו אותה בסגירה מלאכותית.
kudsy012.jpg חריש שדות ראשו ברביבים. בצילום: קודצי
kudsy013.jpg 1. ביקור מפקדת ההגנה ברביבים, בראשות יוסף רוכל-אבידר, באו לייעץ לגבי מיקום היישוב והגנתו.
kudsy014.jpg 2. ביקור מפקדת ההגנה ברביבים, בראשות יוסף רוכל-אבידר, באו לייעץ לגבי מיקום היישוב והגנתו.
kudsy015.jpg 3. המקלחת הראשונה ברביבים 1943: טנק עם פתח מלמעלה. העגלה היתה מביאה מים מעסלוג' ובדליים מילאו את הטנק, ממנו צינור ה"טוש". יש תמונה של קודצי מתקלח בארכיון הקיבוץ
kudsy016.jpg 4. מגורים במערה העסלוג' (רביבים) 1943, היתה סופה עצומה שהעיפה את האוהלים, עמודי חול בגובה עשרות מטרים, מאוחר יותר כבר לא חזו בסופה דומה. הם נטשו את האוהלים והציוד ומצאו מקלט במערה. בתמונה: דובי.
kudsy017.jpg 5. הכפר הבידאוי עסלוג' – היה מרכז לשבטים וטרנזיט-קמפ של הבריטים. היום מרחצאות, בצילום: צריח המסגד.
kudsy018.jpg 6. העלייה הראשונה לרביבים, יוני 1943. היו שלושה אחד מכונאי, השני איש ביטחון והשלישי (קודצי) שהיה טרקטוריסט וערביסט. בצילום: קודצי יושב בטרקטור המתודלק. בצד מתקן לזיקוק סולר (הסולר למעלה).
kudsy019.jpg 7. סיורים באיזור , קודצי עם הבידואי עוואד משבט א-סעידיין
kudsy020.jpg 8. משטרת רוכבי הגמלים בעסלוג', הגיעו מייד בעלייה ביוני 1943 לבקר את השלושה. מוחמד אבן תאבת וחברו ממשטרת עסלוג'. מחמד היה אנאלפבית אך מומחה לפיענוח מורס.
kudsy021.jpg 9. אבו ג'בילה ממשטרת עסלוג', 1943.
kudsy022.jpg 01. יוני 1943, שמוליק ישקוב – הנהג שהיה מצורף לשלשייה עם אנשי משטרת עסלוג' והבידואים מגישים קפה.
kudsy023.jpg 11. מנסים להקים אוהלים ברוח העזה. 1945.
kudsy024.jpg 21. ימי העלייה הראשונים, ביקור של שבט העזאזמה שבקשו את המוכתר והופתעו לגלות את קודצי עם מכנסיים קצרים (פסים) על עגלת הזבל. ברקע הסוסה הלבנה הראשונה של קודצי
kudsy025.jpg המחנה למטה, האוהלים מתעופפים בסערה, ראשית 1944.
  נטיעת העץ הראשון (אקציה) ברביבים. קודצי נשא נאום, מופיע גם בספר של א' וי' סנד 'אדמה ללא צל'
kudsy027.jpg נטיעת העץ הראשון (אקציה) ברביבים. קודצי נשא נאום, מופיע גם בספר של א' וי' סנד 'אדמה ללא צל'
kudsy028.jpg מימין הנהג ישראל גרשטיין, באמצע קודצי נוטע ודובי מחזיק את העץ, יוני 1943, ע"י חדר האוכל (הליפט).
kudsy029.jpg תוקעים יתדות לאוהלים זכריה וישראל גרשטיין
kudsy030.jpg שלושה ראשונים עם הגעתם מכינים את הטרקטור: יהודה פיין, קודצי ואיצ'ה.
kudsy031.jpg 1944-5 הסוכנות רצתה להסריט סרט, הביאו מטוס ש"יעשה" סופה.
kudsy032.jpg דוד קמפי המציא מכונת קיצוץ דורה ע"י אופנוע ורצועה המחוברת לגלגל האחורי.
kudsy033.jpg דוד קמפי המציא מכונת קיצוץ דורה ע"י אופנוע ורצועה המחוברת לגלגל האחורי.
kudsy034.jpg מניפים מוט ליסוד ראשון לטירה ברביבים. בחץ מסומן קודצי. ברקע תיחום הטירה, האדריכל מטריקין (ביבל': פימנטל עזרא, היבטים בתכנון צורני של ישובים בנגב)
kudsy035.jpg דוד קמפי המציא מכונת קיצוץ דורה ע"י אופנוע ורצועה המחוברת לגלגל האחורי.קמפי עם הגב למצלמה, ע"י ציפורה קדישמן, אבו עמאר, קודצי ואיצ'ה.
kudsy036.jpg 1944-5 הסוכנות רצתה להסריט סרט, הביאו מטוס ש"יעשה" סופה, דוחפים את הפרופלור.
kudsy037.jpg הגר היימן בשדה הדורה (סורגום), 1945.
kudsy038.jpg בניית הטירה ברביבים, אבנים מובאות מהמחצבה לגבעה. 1943
kudsy039.jpg חפירת יסודות לטירה, 1943
kudsy041.jpg מנסים להעמיד את האוהל שנפל ברוח, ברקע משאית.
kudsy042.jpg משלחת אנשי ביטחון של המטה העליון. במרכז: יעקב פת (רביעי משמאל). משמאל חברי רביבים: דובי וקודצי.
kudsy043.jpg בניית הטירה ברביבים, 1943
kudsy044.jpg מחנה האוהלים ברביבים, בין סערה לסערה.
kudsy045.jpg ביקור ברביבים 1946. במרכז עם שיער לבן אברהם הרצפלד
kudsy046.jpg 1943, רביבים, מחאה כנגד הספר הלבן ומניעת ההתיישבות בנגב (חוק הקרקעות 1940). מתחו יריעת נייר לבן על השער ואוטובוס עבר וקרע אותו. טקס מחאה סמלי.
kudsy047.jpg ביקור הקבוצה מרשל"צ ברביבים 1943, מקבלים הסבר על בניית הטירה והסביבה.
kudsy048.jpg , רביבים, מחאה כנגד הספר הלבן ומניעת ההתיישבות בנגב (חוק הקרקעות 1940). מתחו יריעת נייר לבן על השער ואוטובוס עבר וקרע אותו. טקס מחאה סמלי.
kudsy049.jpg ריקוד "הורה" בעת ביקור הקבוצה מרשל"צ ברביבים, 1943
kudsy050.jpg המערה ברביבים 1943, ברקע הטירה.
kudsy051.jpg ביקור הקבוצה מרשל"צ ברביבים 1943.
kudsy052.jpg ריקוד "הורה" בעת ביקור הקבוצה מרשל"צ ברביבים, 1943
kudsy053.jpg עליית 12 החברים ביולי 1943, הזריעה הראשונה מימין: יהודה פיין, יצחק ישי, יהודה גרינבאום, אלמוני, ישראל גרשטיין ודובי.
kudsy054.jpg האוטובוס שהביא את החברים מרשל"צ לביקור, אליהם הצטרף טבנקין שפרש הצידה ל"בדוק" היכן האדמה מחלחלת. מאז נקראה הגבעה גבעת טבנקין בפי החברים.
kudsy055.jpg הליפט שהפך לחדר האוכל הראשון, זכריה (חתנה של גולדה מאיר) בישל אורז שתפח לכמויות של סירים רבים, ברקע קודסי חוזר מהמקלחת.
kudsy056.jpg הטירה ברביבים
kudsy057.jpg פורקים את מגדל הסולר, 1943
kudsy058.jpg יוני 1943, פורקים את הטרקטור לחריש גבולות היישוב.
kudsy059.jpg יולי 1943, פורקים ציוד.
kudsy060.jpg סופה ברביבים, 1943, אוהל עף ברוח.
kudsy061.jpg 1943, אחרי הסערה, אוהלים מפורקים, ברקע הטירה.
kudsy062.jpg המדאפה (סיג) אוהל האירוח לטיפוח הקשרים עם הבידואים. היה במקום שהיום השביל בין המסעדה לתחנה המטאורולוגית המשוחזרת (נכון לדצמ' 2001)
kudsy063.jpg סופה הסוסה האצילה של מוכתר רביבים, קודצי ומחליפו אריה יחיאלי ז"ל (נהרג ברביבים 1947)
kudsy064.jpg קודצי על גב "סופה" עם מכר בידואי, מסיירים בנגב.
kudsy065.jpg קודצי על גב גמל, חלק מתפקידו היה ללמוד את אורחות הבידואים ולסייר בנגב.
kudsy066.jpg שמעון פרס עם עבאייה על גב גמל. הגיע כשליחו של בן גוריון לארגן סיור של משלחת מחקר מרביבים לאום-רשרש. בין המשתתפים במשלחת היו פרופ' מנדלסון הזאולוג ושמריהו גוטמן
kudsy067.jpg סיור של משלחת מחקר מרביבים לאום-רשרש. פרופ' מנדלסון הזאולוג בודק את הקרקע, במהלך הסיור החליט שייזון רק מנחשים ושורשים, בתמונה עם קודצי.
kudsy068.jpg ביקור משלחת יונסקו"פ ברביבים, 1947, ברקע שדה הגלדיולות. מימין: מיכאל הנגבי, מרכז הועדה סנסטום, המדריך החקלאי-מייטס, קודצי במכנסים קצרים, הורביץ –גזבר הסוכנות, מזכירתו של סנסטורם.
kudsy069.jpg גב' מייטס מגישה גלדיולות לנציגת אורוגאיי בועת יונסקו". 1947.
kudsy070.jpg 1945, המהנדס קובלנוב, השיטפון הגדול
kudsy071.jpg 1945, המים זורמים לתעלה ולבריכה ופורצים את הסכרים לואדי . המהנדס שהיה אחראי על הזיפות שמואל מיקוניס, מייסד מק"י.
kudsy072.jpg , המים זורמים לתעלה ולבריכה ופורצים את הסכרים לואדי .
kudsy073.jpg פנורמה של הבריכה לאחר השיטפון, 1945.
kudsy074.jpg בניין הסכר ברביבים.
kudsy075.jpg בניין התעלה לסכר ברביבים.
kudsy076.jpg זיפות הבריכה ברביבים.
kudsy077.jpg טרקטורים חורשים ומכינים את השטח לבריכת האגירה ברביבים.
kudsy078.jpg בניין בריכת האגירה ברביבים
kudsy079.jpg חריש למרגלות הטירה ברביבים.
kudsy080.jpg שדות למרגלות הטירה ברביבים, צילום מכיוון באר משה.
kudsy081.jpg זריעה ברביבים, 1943
kudsy082.jpg באר משה, ע"ש משה ליבר חבר ההכשרה שמת מטיפוס ביום העלייה לקרקע, באר מליחה.
kudsy083.jpg אריה יחיאלי, נהרג ברביבים, 16.12.1947, חיבר את השיר "את אדמה" וספר ילדים על רביבים.
kudsy084.jpg עוודה אבו עמאר ראש שבט העזאזמה מארח את חברי רביבים.
kudsy085.jpg הטירה ברביבים בבנייה.
kudsy086.jpg מסע למכתש לחיפוש שטחים לחציבת קאולין לקרמיקה.
kudsy087.jpg הסכר ברביבים.
kudsy088.jpg חריש ברביבים, 1944
kudsy089.jpg המפגש השנתי של חברי ההכשרה ברשל"צ והמתיישבים
kudsy090.jpg קומזיץ בטירה, בעת ביקור של הקבוצה מרשל"צ, 1946.
kudsy091.jpg מביאים את מיכל המים הראשון לרביבים.
kudsy092.jpg הכביש מעסלוג' לרביבים אחרי 1948
kudsy093.jpg קודצי וחבריו הבידואים בשבטה.
kudsy094.jpg 1950 שלג ברביבים ???
kudsy095.jpg המצפה ובה"ח לשימורי, הדייגים היו בידואים מאום-רשרש, בעלת הזיכיון היתה חברה מכ"ס.
kudsy096.jpg סגירת הסכר – הטיית המים
kudsy097.jpg סגירת הסכר – הטיית המים
kudsy098.jpg הגעת ועדת יונסו"פ לרביבים, 1947, מכייון מזרח, כביש שהוביל היישר מעסלוג'
kudsy100.jpg זיפות הבריכה
kudsy101.jpg זיפות בריכת האגירה
kudsy102.jpg מגופי הסכר ברביבים
kudsy103.jpg שיטפון בנחל רביבים
kudsy105.jpg פרופ' מנדלסון מבצע בדיקות בקרקע
kudsy106.jpg קודצי, ב"בית השימוש" הראשון, בעלייה ביוני 1943
Kudsy107.jpg שיטפון בנחל רביבים
Kudsy108.jpg תעלת המים
Kudsy109.jpg שדות בכניסה למצפה רביבים
Kudsy110.jpg 1940, מסע המשלחת למצדה , חיפוש שביל הנחש, קיצוני משמאל: שמעון פרס, על ידו מאיר ירושלמי קודצי.
Kudsy111.jpg ועדת יונסקו"פ.
Kudsy112.jpg ועדת יונסקו"פ.
kudsy114.jpg שיטפון בנחל רביבים
kudsy115.jpg ועדת יונסקו"פ.

Last Updated on 3/21/2005
By m