שכנינו הבדואים
ביקור ועדת חקירה של האו"ם 1947
צריח המסגד של הכפר הבידואי עסלוג
ועדת יונסקו"פ

עודה אבו מאער משבט הסעידין שהיה לאחר מכן ראש שבט העזזמה
ביקור ועדת יונסקו"פ ברביבים, ברקע שדה הגלדיולות. מימין: מיכאל הנגבי, מרכז הועדה סנדסטרום, המדריך החקלאי מייטס, קודצי (במכנסים קצרים) הורביץ גזבר הסוכנות ומזכירתו של סנדסטרום

גב' מייטס מגישה גלדיולות לנציגת אורוגאיי בועדת יונסקו"פ

חברי הועדה עוזבים את רביבים, בכביש המוביל היישר לעסלוג